Popis kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u KSB

Povjerenstvo za prijam osoba za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade KSB, razmotrilo je prijave na natječaj te sačinilo popis kandidata koji ispunjavaju uvjete po objavljenjom natječaju, a za koji je Vlada KSB na današnjoj sjednici donijela Odluku o prijamu.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE I KOJE SU PRIMLJENE

ODLUKA O PRIJEMU – VLADA KSB – 2020. godina

Povjerenstvo za prijam osoba za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade KSB, razmotrilo je prijave na te sačinilo popis kandidata koji ne ispunjavaju uvjete po objavljenjom natječaju.

POPIS OSOBA KOJE NE ISPUNJAVAJU UVJETE I NISU PRIMLJENE