Poništen javni natječaj za prijam pripravnika s visokom stručnom spremom u Općini Vitez

Javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez broj:01-1-30-3-387/20 od 29.01.2020.godine objavljen 31.01.2020.godine u dnevnim listovima “Oslobođenje” i “Dnevni list” , na web stranici Općine Vitez i oglasnoj ploči poništava se iz proceduralnih razloga.

Natječaj je poništen samo dan nakon što je objavljen, a traženi su pripravnik – magistar biologije, pripravnik – magistar predškolskog odgoja, pripravnik – diplomirani ekonomist.