Položaj djece i maloljetnika u doticaju sa pravosuđem mora biti bolji

Unaprjeđenje položaja djece i maloljetnika koji su u doticaju sa pravosuđem, treba biti u vrhu liste prioriteta svih pravosudnih institucija, jedan je od zaključaka proizašlih iz prethodnih aktivnosti i analiza koje je Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) realiziralo u proteklom razdoblju. 

Unaprjeđenjem sustava zaštite prava djece i maloljetnika trebaju biti obuhvaćeni svi načini na koje se djeca susreću sa pravosudnim sustavom, bilo kao žrtve, svjedoci, navodni počinitelji ili kroz slučajeve koji uključuju brigu, starateljstvo ili zaštitu djece.

VSTV BiH već godinama, 20. studenog, kada se obilježava Međunarodni dan djeteta, sumira postignute rezultate, ali i ukazuje na nedostatke u sustavu zaštite djece i maloljetnika u kontaktu sa pravosudnim institucijama.

Međunarodni dan djeteta koji je uspostavila organizacija Ujedinjenih naroda (UN), obilježava se od 1989. godine u cijelom svijetu, s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. 

S ciljem poboljšanja položaja ove populacije i ostvarivanja većeg nivoa prava, VSTV BiH je dosadašnjim djelovanjem izradio ilustrirani vodič kroz krivični postupak za djecu žrtve/svjedoke krivičnih djela i njihove roditelje/staratelje. Izrađena je i analiza stupnja primjene odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u sudovima u BiH, na osnovu koje su izdate i preporuke sudovima za unaprjeđenje rada. U rujnu ove godine, Vijeće je u suradnji sa UNICEF-om, započelo i proces izrade standarda za opremanje prostorija za saslušanje djece u kontaktu sa zakonom. 

Aktivnosti usmjerene na jačanje vladavine prava, demokracije, ljudskih prava i unaprjeđenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, VSTV BiH je realizirao u okviru projekta Unaprjeđenje učinkovitosti sudova i odgovornosti sudaca i tužitelja u BiH, uz podršku Vlade Švedske. 

Unaprjeđenje položaja ranjivih skupina, posebno djece i maloljetnika i u narednom će razdoblju biti u fokusu aktivnosti Visokog sudskog i  tužiteljskog vijeća BiH.