Poljoprivredna gazdinstva obvezna dostaviti izmjenu podataka u registru

Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine Vitez uputila je obavijest pravnim i fizičkim licima upisanim u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i klijenata o obvezi dostave podataka.

Poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka, dostavljaju nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registre, podatke o poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini, zatim trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke te promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

Poljoprivredna gazdinstva dužna su u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijaviti promjenu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštenog lica u pravnom licu koje je nositelj poljoprivrednog gazdinstva, kao i promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gazdinstva, odnosno promjenu članova poljoprivrednog gazdinstva.

U slučaju promjene sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gazdinstva, nadležna općinska služba koja vodi upis u RPG dužna je u roku od 30 dana, službenim putem dostaviti originalni dosje poljoprivrednog gazdinstva novom nadležnom organu.

“Promjene se mogu prijaviti u nadležnoj općinskoj službi. Važno je naglasiti kako se poljoprivredne kulture na zemljištu i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu prijaviti samo jednom u tijeku godine u naznačenom periodu odnosno od 1.1. do 31.3. u kalendarskoj godini”, naglasio je pomoćnik načelnika za poduzetništvo i lokalni razvoj Muhamed Rebihić.