Pokrenut proces revizije diploma u federalnim institucijama

Vlada FBiH danas je, na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva znanosti i obrazovanja, usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih zaposlenih u federalnim tijelima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim tijelima čiji je osnivač Federacija BiH.

Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama.
Za realizaciju i koordinaciju ove inicijative Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i Federalno ministarstvo pravde.

Oni će, za jednu od sljedećih sjednica, pripremiti prijedlog mjera i aktivnosti za provedbu inicijative.

Vlada je pozvala i vlade kantona, gradove i općine da podrže i pridruže se ovoj inicijativi.

Na ovaj način, Vlada Federacije BiH odgovorila je na brojne zahtjeve ukupne javnosti s ciljem analiziranja aktualnog stanja i uvođenja zakonitosti u oblast obrazovanja i funkcioniranja javnog sektora uopće.