Podrška kapacitetima BiH za odgovor na izvanredne situacije

Rukovoditelji institucija za odgovor na izvanredne situacije iz Bosni i Hercegovini završili su posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su razgovarali o unapređenju mobilne aplikacije koja je već četiri godine u upotrebi i pomogla je pri spašavanju života u više od 2.500 različitih izvanrednih situacija širom BiH.

Posjeta, koju je financirao NATO, omogućila je BiH timu da se susretne sa stručnjacima svjetski poznatog Tehnološkog instituta Massachusetts (MIT) koji su kreirali ovu aplikaciju. Nekompatibilnost radio uređaja BiH tim je, također, imao priliku podijeliti sa stručnjacima i vrijedna iskustva o tome kako aplikacija funkcionira u stvarnim izvanrednim situacijama kao i razgovarati o mogućnostima koje žele vidjeti u sljedećim verzijama ove aplikacije. Svrha Sistema za zapovijedanje u incidentima novije generacije, poznatog i kao NICS, a koji je rezultat NATO projekta Znanošću za mir i sigurnost, jeste olakšati zajednički rad timovima za djelovanje u izvanrednim situacijama iz različitih organizacija i zemalja. Izazovi kojima se ovaj projekt bavio odnose se na nekompatibilnost radio uređaja, koja je onemogućavala komunikaciju među timovima, kao i poteškoće pri razmjeni informacija o lokaciji i slanje ažuriranih informacija svim onima koji su uključeni u operaciju spašavanja. Sistem sadrži funkciju koja timovima omogućava da međusobno razgovaraju, vide lokaciju drugih spasilačkih timova i, neovisno od drugih, ažuriraju i dijele informacije o incidentu u stvarnom vremenu.

Pored toga, bitni čimbenici kao što su brzina i pravac kretanja vjetra (od kritičnog značaja za gašenje požara), kao i informacije o područjima kontaminiranim minama, mogu se dodati na kartu incidenta samo jednim klikom.  Značaj komunikacije Čestitajući svima koji su uključeni u trajni uspjeh ovog projekta, zapovjednica NATO Stožera Sarajevo, brigadna generalica Pamela McGaha je ukazala na značaj komunikacije i brzog djelovanja u izvanrednim situacijama. “Iz vlastitog iskustva u oblasti odgovora na katastrofe i izvanredne situacije znam koliko su važna dva čimbenika – brzina i komunikacija”, izjavila je. Generalica McGaha je istaknula kako prirodne katastrofe ne poznaju državne granice. “Zbog toga nam je potreban zajednički sistem i obuka kako bismo osigurali da možemo djelovati zajedno. To je ono što NATO radi. Okuplja resurse i intelektualne sposobnosti sve 31 zemlje članice kako bi rješavali zajedničke probleme”, precizirala je.  Kazala je kako NICS sistem osigurava da svaki spasilac posjeduje informacije u stvarnom vremenu i da može komunicirati s drugim timovima na terenu, bez obzira iz koje agencije ili države dolazi. Spašavanje života u BiH “Ponosna sam što je NATO kreirao proizvod koji nastavlja spašavati živote u BiH, kao i da lideri u ovoj oblasti u BiH imaju priliku utjecati na unaprjeđenje sistema i kreiranje NICS verzije 2.0.”, poručila je McGaha.

Na okruglom stolu koji je označio pokretanje nove faze NATO NICS projekta, delegacija iz BiH, koja je uključivala predstavnike Ministarstva sigurnosti BiH, uprava civilne zaštite entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i Oružanih snaga BiH, sa domaćinima iz MIT Lincoln laboratorije razgovarala je o najboljim praksama upravljanja u izvanrednim situacijama i odgovoru na katastrofe s fokusom na primjenu novih tehnologija. Ova posjeta bila je i prilika za uspostavljanje suradnje sa američkim institucijama za odgovor na izvanredne situacije koje također koriste NICS. NICS je imao ključnu ulogu u gašenju požara u BiH tijekom 2022.godine kada je omogućio dijeljenje informacija u stvarnom vremenu između različitih nadležnih institucija, što je bio imperativ za spašavatelje i vatrogasce na terenu, priopćeno je iz NATO stožera Sarajevo.