Podignuta optužnica protiv Izabele Stojak zbog pronevjere gotovo 90 000 KM na štetu TIOIL-a

Županijsko tužiteljstvo HNŽ/K je nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv Izabele Stojak (1975.), iz Čapljine, zbog osnovane sumnje da je počinila produljeno kazneno djelo Pronevjera u službi iz čl. 384. st. 2. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH), koju je Općinski sud u Čapljini potvrdio u cijelosti. 

Naime, optužnicom se Izabela Stojak sumnjiči da je u razdoblju od 1.1. 2021. godine do 7.9. 2021. godine, kao uposlenica pravne osobe TIOIL d.o.o. Vitez, obavljajući poslove poslovođe za benzinske crpke (BC) poslovne jedinice i to: BC Čapljina 1, BC Čapljina 2, BC Masline-Stolac i BC Stolac, kao jedina ovlaštena osoba od pravne osobe TIOIL d.o.o. Vitez, da preuzima novac sa benzinskih crpki koji potječe od prometa i predstavlja pazar pribavljen prodajom robe na crpkama, bila u obvezi da, izdaje naloge i polaže gotovinu, te potpisuje naloge za podizanje i polaganje na banku gotovine koja predstavlja promet na navedenim benzinskim crpkama s obvezom da ga položi na račun pravne osobe kojoj pripadaju navedene crpke i koje posluju u ime i za račun ove pravne osobe, te ovlaštena kao poslovođa preuzimati pazar sa crpki, polagati pazar na račun pravne osobe, voditi mjesečne inventure, prisvojila tuđi novac koji joj je povjeren kroz ovlaštenje i dužnost i rad kao poslovođe gore navedenih benzinskih crpki u iznosu od 88.848,80 KM i na taj način sebi pribavila protupravnu imovinsku korist, što predstavlja iznos novca u visini utvrđenog manjka, a koji je sukcesivno prisvajala od ukupnog prometa poslovanja, kojim radnjama je prouzročila štetu pravnoj osobi TIOIL d.o.o. Vitez u vidu nastalog manjka novca.

Također, Tužiteljstvo je, sukladno Zakonu, optužnicom predložilo Sudu oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi od optužene u ukupnom iznosu od 88.848,80 KM.

Općinski sud u Čapljini je za dan 26.09.2023. godine zakazao ročište za izjašnjenje o krivnji optužene.

Napomena:
„Prema načelu pretpostavke nevinosti iz čl. 3. st. 1. ZKP-a F BiH, svatko se smatra nevinim za kazneno djelo dok se pravomoćnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja, radi čega potvrđivanje optužnice protiv određene osobe za konkretno kazneno djelo, ne predstavlja njenu kaznenu odgovornost za počinjenje kaznenog djela, jer se krivnja počinitelja utvrđuje pravomoćnom presudom.“