Početna konferencija projekta „TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik“

Početnu konferenciju projekta „TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik“ bit će održana u četvrtak, 27.02.2020. godine u 11 sati, u prostorijama Centra za edukaciju mladih – CEM Travnik (Bosanska 131).

Konferencija se organizira u okviru projekta “TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik” (eng. TREIN = TRavnik Entrepreneurship and Innovation Network) koji ima za cilj kroz sinergiju javnog, civilnog, privatnog i obrazovnog sektora kreirati dinamično i podsticajno okruženje za otvaranje i rast novih preduzeća u atraktivnim i brzo rastućim sektorima općine Travnik i Kantona Središnja Bosna.

Projekt će narednih 18 mjeseci implementirati Lokalno partnerstvo za razvoj preduzetništva koga čine Općina Travnik – vodeći partner, REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH), Služba za zapošljavanje KSB, NVO Centar za edukaciju mladih CEM Travnik, Sveučilište “Vitez” u Travniku i Nobil d.o.o. Nova Bila.

Lokalno partnerstvo Travnik jedno je od pet partnerstava kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Europska unija u BiH, a realiziraju GIZ, UNDP i MOR.

Prethodni članakVITEZ: Poziv na edukaciju o zimskoj rezidbi voća
Sljedeći članakSjajni nastupi i rezultati SPC “Let’s dance forever” na plesnom turniru u Zrenjaninu