Počela isporuka citostatika u Federaciji BiH

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH stiglo je novo priopćenje u vezi s nedostatkom citostatika. Kako kažu, Zavod nabavlja i isporučuje 187 različitih lijekova prema zdravstvenim ustanovama, a prema odluci o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, kojima se trenutačno liječi više od 14.200 pacijenata, što je povećanje od oko 30 posto u odnosu na proteklu godinu.

Što se tiče nestašice nekoliko citostatika, prema obavijesti sa stranice Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u privremenom/trajnom prekidu prometa su dva lijeka, ali istodobno ti lijekovi nisu prijavljeni kao deficitarni u zdravstvenim ustanovama – naveli su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

Kada su u pitanju deficitarni lijekovi, navode da je u proteklim danima izvršena isporuka za Onco BCG injekcije, a Paklitaksel infuzije će biti jednim dijelom isporučene do petka.

– Lijek Irinotekan injekcije trebao je biti isporučen, jedan dio, do jučer, 12. travnja, a ostatak do kraja mjeseca. Dio isporuke Metotreksat injekcija bit će najkasnije do utorka, 16. travnja, te će se i ostatak isporuke nastaviti kontinuirano. Za lijek Pemetreksed injekcije najavljena je defektura u proizvodnji do sredine travnja – istaknuli su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.