Počela druga međunarodna konferencija ”Ekonomski sustav EU i pridruživanje BiH”

Jučer je u Franšiznom Centru BiH u Vitezu, svečanom plenarnom sjednicom otvorena dvodnevna II Međunarodna konferencija „Ekonomski sustav EU i pridruživanje BiH„ u organizaciji Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” i Fakulteta ekonomije Jean Monnet Chairs Sveučilišta Rijeka sa partnerima uz financijsku podršku Europske Komisije iz Bruxellesa.

Uz prisustvo velikog broja izlagača i gostiju iz diplomatskog zbora u BiH kao i državnih, entitetskih i županijskih predstavnika vlasti, konferenciju je otvorio Rektor Sveučilišta/Univerziteta”Vitez” prof. Dr. Nikola Grabovac. Uz prigodne riječi, učesnicima konferencije se obratio i savjetnik Predsjedavajućeg Vijeća Ministara BiH Nikola Lovrinović koje je ukazao na potrebu da BiH mora i treba imati više ovakvih konferencija koje su u skladu sa nastojanjima BiH da što prije ispuni uvjete pridruživanja državama EU. U ime Republike Hrvatske veleposlanik Staničić je pozdravio učesnike u dvostrukoj ulozi, kao bivši sveučilišni profesor i sadašnji veleposlanik u BiH ukazavši na ulazak Hrvatske u EU sljedeće godine i put kojim je Hrvatska prošla da bi uskladila svoje zakonodavstvo i ekonomske tokove.
Dr. Bruno Bojić ispred Vanjskotrgovinske komore BiH je podvukao napore znanstvene zajednice u iznalaženju rješenja za nagomilane probleme i uvjete koje BiH mora ispuniti prije formalnog pridruženja porodici europskih država. Predstavnik ministarstva obrazovanja, kulture i športa ŽSB Matošević izrazio je zadovoljstvo da sve sudionike može pozdraviti na sada već drugoj konferenciji koja ima vrlo interesantnu temu.
Na samom početku, prof. dr. Vinko Kandžija kao predsjednik organizacijskog se obratio skupu, a u ime suorganizatora, Instituta CEDIMES iz Pariza, okupljenim znanstvenicima i gostima se obratio i predsjednik Instituta, prof. Claude Abagli, čime je plenarna sjednica pretvorena u radne grupe koje obrađuju razne ekonomske teme koje se tiču ekonomskog sistema EU i pridruživanja BiH.
Prof. dr. Vinko Kandžija kao predsjednik organizacijskog odbora se obratio skupu, a u ime suorganizatora, Instituta CEDIMES iz Pariza, okupljenim znanstvenicima i gostima se obratio i predsjednik Instituta, prof. Claude Abagli, čime je plenarna sjednica pretvorena u radne grupe koje obrađuju razne ekonomske teme koje se tiču ekonomskog sistema EU i pridruživanja BiH.