Plaće rudara, kožara… neće 
se mijenjati

Federalno ministarstvo financija uputilo je nacrt, a Vlada FBiH je utvrdila izmjene Zakona o doprinosima kojim se produljuje rok za primjenu čl. 20 a. za dodatnih 12 mjeseci.

Naime, člankom 20 a. propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće u FBiH i koeficijenta 0,29, za zaposlenike u rudnicima ugljena, tekstilnoj, kožnoj te industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH. Primjena navedene odredbe produljuje se za dodatnih 12 mjeseci. To se radi u cilju stimuliranja zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90%) odnosno jačanje konkurentnosti na inozemnom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranja uvjeta za veću zainteresiranost za investicijska ulaganja u ovaj sektor, s tim što se, umjesto sadašnje “povlaštene” osnovice koja iznosi 29% od prosječne plaće FBiH uz isplaćenu neto plaću koja ne prelazi 60% od prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji, sada propisuje veća povlaštena osnovica za obračun doprinosa koja iznosi 39% od prosječne plaće FBiH uz isplaćenu neto plaću koja ne prelazi 80% od prosječne mjesečne neto plaće u FBiH.

Na ovaj način će se zadržati približno isti postotak olakšica kao što i sada imaju u ovim djelatnostima u odnosu na doprinose koje bi bili u obvezi plaćati na bruto plaće, uz nominalno povećanje iznosa doprinosa po zaposleniku od 53 konvertibilne marke.

Prethodni članakVijeće ministara BiH danas o Pravilniku o visini cijena lijekova
Sljedeći članakU Vitezu završen Prvi poslovni forum