Pendeš potpisala sporazum o vojno-financijskoj suradnji s Turskom

U ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministrica obrane Marina Pendeš potpisala je Sporazum o vojno-financijskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacijski protokol u vezi financijske pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

Republika Turska je ovim sporazumom i implementacijskim protokolom odobrila novčanu pomoć za 2015. godinu u iznosu 3.300.000 TL (u protuvrijednosti 1 000 000 EURO) za nabavku roba i usluga u kompanijama namjenske industrije Republike Turske, radi opremanja i modernizacije kapaciteta Oružanih snaga BiH.

Jedan dio ovih sredstava koristit će se za troškove obuke i tečajeve za pripadnike OS BiH u Republici Turskoj.

Ova pomoć predstavlja kontinuiranu podršku Republike Turske u izgradnji kapaciteta OS BiH, kako tehničkih tako i unaprijeđenja ljudskih potencijala i vještina pripadnika OS BiH.

Sporazum i Implementacijski protokol su potpisani nakon provedene zakonske procedure, a uime partnerske strane ministar obrane Republike Turske Ismet Yilmaz će ga potpisati do kraja 2015. godine u Ankari, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva obrane BiH.