Papa Franjo kardinalu Puljiću: ‘Dolazite iz trpeće Crkve!’

„Za mene su ovo ponovno bile duhovne vježbe u kojima sam doživio Crkvu iznutra koja je sasvim nešto drugo od onog što svjetovni mediji objavljuju. Katolička Crkva nije vezana ni za kontinent ni za narod. I to je upravo odisalo kroz cijelo vrijeme naših razmišljanja i kroz vrijeme izbora. Sigurno, ovaj papa dolazi izvan Europe, na svoj način posebno iz kontinenta na kojem se nalazi najveći broj katolika. Uzima ime Franjo, a prvi je papa isusovac. To je vrlo znakovito, a posebno će to biti vrlo znakovito i za isusovce i za franjevce, i za cijelu Južnu Ameriku, zapravo i za cijeli svijet. Papa koji vodi Crkvu Katoličku, koja nije zatvorena u jedan kontinent, nego postoji za cijeli svijet.” Ovako je izbor novoga pape u ekskluzivnom razgovoru za HKR komentirao vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić.

Osvrćući se na papinu spontanost i poniznost u prvom obraćanju „gradu i svijetu”, kardinal Puljić je dodao: „Vjerujem da čovjek koji je proživio sa svojim narodom siromaštvo i koji na svoj način preživljava siromaštvo, odgojen je u tom duhu da ima srce za čovjeka, ne da bude ukalupljen. Vjerujem da je to odmah pokazao nakon pristanka sinoć u Sikstinskoj kapeli. Odmah se vidjelo na njemu da on zauzima jasan stav, čovjek je Crkve, čovjek Kristov, čovjek vjere, čovjek molitve, posebno je Gospin čovjek, i on će sigurno iz tog duha pobožnosti itekako imati srca za čovjeka.”

Što je papa Franjo rekao kardinalu Puljiću sinoć u Sikstinskoj kapeli, kada su mu svi kardinali dolazili osobno i obećali poslušnost? „Čim sam mu prišao odmah me pozdravio ovim riječima: A ti si iz trpeće Crkve. Dakle – čim je to rekao bez ikakvog mog predstavljanja – zna odakle dolazim. Iako nismo dugo razgovarali, samim time što je rekao to iz ‘Crkve mučenika, trpeće Crkve’ odmah mi je bilo jasno da ima razumijevanja za našu situaciju.”

Što je kardinal Puljić rekao novome papi? „Zaželio sam mu snagu Duha Svetoga da može kao papa odgovoriti u ovom vremenima vodeći Crkvu, jer ovo su zaista izazovna vremena za Crkvu kada treba Crkva ponovno hrabro, vjerodostojno naviještati i svjedočiti.”

Iako iščekujemo papino tumačenje imena Franjo koje je uzeo, kardinal Puljić misli da je time želio uputiti posebnu poruku franjevačkom redu, ali i cijeloj Katoličkoj Crkvi: „u jednostavnosti naviještati i svjedočiti evanđelje. To je zapravo i smisao njegova nastupa u kojem je pokazao da upravo takav želi biti.”

Kardinal Puljić komentira i intenzivnu molitvenu potporu cijele Crkve koja je pratila kardinale u izboru 266. pape: „Od najmanjeg čovjeka pa do najviših crkvenih struktura, svi su bili uključeni u tu molitvu. I mislim da sam ovaj puta u konklavama osjetio veću molitvenu povezanost, nego u onima 2005., posebno kroz tolike poruke i e-mailove koje sam dobio prije ulaska u konklave, tako da sam prema tome mogao zaključiti koliko su ljudi senzibilizirani za molitvu, da istinski Duh Sveti djeluje. I to što su molili to su i izmolili.”

Na kraju je još komentirao koliko profil pape Franje odgovara onome što je o novome papi uoči izbora rekao dekan Kardinalskog zbora Angelo Sodano na misi „pro eligendo Pontifice”? „I jest bit jednoga pape da sam ispovijedi vjeru – Ti si Krist, Sin Boga živoga – i da sam utvrdi braću u vjeri. To je profil pape i zato smatram da je ovaj Papa dovoljno hrabar da unatoč svim izazovima – velikim i ne baš bezazlenim – međutim snaga vjere može nadići sve te izazove i Crkva će pobijediti svjedočeći i ostajući vjerna Bogu.”

(HKR)