Pacijentima Doma zdravlja Travnik sada su na raspolaganju i elektronski prijemi

Javna ustanova Dom zdravlja Travnik unaprijedila je postupak izdavanja recepta za terapiju pacijenata, a koji će se od sada izdavati i elektronskim putem.

Ovo će smanjiti nepotrebno kretanje pacijenata, a sve u cilju pružanja redovne, pravovremene i efikasne usluge.

“ Neophodno je da se pacijenti putem telefona obrate svome porodičnom ljekaru ili nadležnoj medicinskoj sestri, kako bi se izdao elektronski recept, nakon čega će se, sa ovjerenom knjižicom, obratiti u neku od apoteka koja ima ugovor, gdje će podići svoje lijekove ” – izjavio je je direktor Doma zdravlja Travnik prim. dr. Sakib Meštrovac.