OV Vitez donijelo odluku o zamjeni zemljišta s Medžlisom IZ, predstavnici tri MZ protiv odluke

Općinsko vijeće na današnjoj je sjednici, 23. po redu donijelo odluku o davanju suglasnosti za zamjenu zemljišta između Medžlisa Islamske zajednice Vitez i Općine Vitez, a kako se navodi u cilju sporazumnog rješavanja pitanja imovine Islamske zajednice u BiH.

Odlukom je predviđeno da se zamijeni:

  1. p.br. 363 Njiva 4.klase zvana “Staro Mošunjsko groblje” P=8.330,00m2 upisana u pl. 191 K.O. Mošunj  (Nositelj prava  Džamijski odbor Vitez) sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 255 “Staro Mošunjsko groblje”  njiva 4. Klase, upisana u zk.ul.br.10 K.O.Mošunj Mali na ime  Opštenarodna imovina s dijelom 1/1,

u ukupnoj površini od:

P=8.330,00m2

za građevno zemljište u zoni obuhvata Regulacionog plana „Centralno gradsko groblje“ upisano u P.L.br. 251 K.O. Vitez (Nositelj prava  Skupština opštine Vitez) sa dijelom 1/1 i označeno kao:

  1. p.br. 2315 Njiva 5. klase zvana “Kamenjača” P=3.975,00m2, što po starom premjeru  odgovara  k.č.br. 256 oranica zvana “Kamenjača” upisana u zk.ul.br.1098  K.O.Vitez  na ime  Državna svojina   pravo raspolaganja Skupština opštine Vitez sa dijelom 1/1;

 

  1. p.br. 2314 Šuma 4.klase zvana “ Kamenjača”                P=4.950,00m2,  što po starom premjeru  odgovara  k.č.br. 252 oranica zvana “ Kamenjača” upisana u zk.ul.br.1098 K.O.Vitez Državna svojina 1/1;

 

  1. p.br. 2316/1 Njiva 5.klase zvana “Kamenjača” P=1.020,00m2,  što po starom premjeru  odgovara  k.č.br.144/2 njiva 5. zvana “Kamenjača” upisana u zk.ul.br.111 K.O.Gačice na ime Opštenarodna imovina  sa dijelom 1/1 i
  2. p.br. 2317/1 Njiva 5. klase zvana “ Urije”                 P=355,00m2

Njiva 6. klase zvana “ Urije”                 P=700,00m2,

što po starom premjeru odgovara  k.č.142/9 njiva 5. i 6.klase zvane “Urije”  obje upisane u zk.ul.br.111 K.O.Gačice  na ime Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1,

u ukupnoj površini od:

P=11.000,00m2

U odluci se navodi kako je na temelju Nalaza o vještačenju, urađenog od strane stalnog sudskog vještaka iz oblasti graditeljstva, utvrđeno da je tržišna vrijednost nekretnina  iz članka 1, stavak 1. približno  jednaka tržišnoj vrijednosti nekretnina iz članka 1. stavak 2,3,4 i 5. koja je određena na  temelju  odluke Općinskog vijeća  br.01-3-31-2/09 od 20.05.2009.godine.

Odlukom je ovlaštena Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam da na temelju odluke donese rješenje kojim će se izvršiti zamjena predmetnih nekretnina, te izvršiti prijenos vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Travniku  i katastarskom operatu općine Vitez.

U obrazloženju odluke se navodi kako Islamska zajednica u BiH, Medžlis Islamske zajednice  Vitez su Općinskom vijeću i Općinskom načelniku podnijeli zahtjev za zamjenu vakufske zemlje na lokalitetu Mali Mošunj za zemljište u zoni obuhvata Regulacionog plana „Centralno gradsko groblje“ općine Vitez. Na temelju presude Općinskog suda u Travniku nekretnine označene u članku 1. stavak 1.  rješenjem o izvršenju prešle su u posjed podnositelja zahtjeva. Obzirom da predmetno zemljište Medžlis Islamske zajednice  Vitez ne koristi već duži niz godina, isti su, navodi se, iskazali dobru volju za zamjenu predmetnog zemljišta za zemljište na nekoj drugoj lokaciji. Kako bi se realizirala zamjena predmetnih nekretnina  održano je niz sastanaka s predstavnicima općine i predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice, te je  u konačnici zauzet zajednički stav da se krene u realizaciju zamjene zemljišta tako što će za parcelu označenu u članku 1, stavak 1, Medžlis Islamske zajednice  dobiti parcele označene u  članku 1, stavak 2,3,4. i 5. u ukupnoj površini od 11.000,00 m2,  a iste se nalaze u zoni obuhvata Regulacionog plana “Centralno gradsko groblje”.

Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama  nad komunalnim objektom Centralno gradsko groblje od 11. travnja 2013. godine  isto je dato na upravljanje i gazdovanje   JKP ” Vitkom ” d.o.o. Vitez, čime je isti dobio status stranke u postupku. Sukladno tome JKP “Vitkom” d.o.o. Vitez je izravno sudjelovao u postupku utvrđivanja zemljišta koje je predmet zamjene, te se Službi za imovinsko pravne poslove katastar  i urbanizam očitovalo  aktom br: 01-408/15 od 23.02.2015 godine. Na temelju Nalaza o vještačenju, urađenog od strane stalnog sudskog vještaka iz oblasti graditeljstva, utvrđeno  je  da je  tržišna vrijednost nekretnina  iz članka 1, stavak 1. približno  jednaka tržišnoj vrijednosti nekretnina iz članka 1. stavak 2,3,4 i 5. koja je određena na  temelju  odluke Općinskog vijeća  br.01-3-31-2/09 od 20.05.2009.godine Nekretnine iz članka 1. stavak 2,3,4. i 5. su u državnom vlasništvu te podliježu pribavljanju Pravnog mišljenja Općinskog javnog Pravobranitelja, što je isti i učinio svojim aktom-broj:M- 6/15 od 05.03.2015.godine. Po stupanju na snagu ovu Odluke Služba za imovinsko pravne poslovne, katastar i urbanizam će donijeti Rješenje zamjeni predmetnih nekretnina.

Na ovakvu odluku prigovor su imali predstavnici tri mjesne zajednice (MZ) iz Viteza, točnije MZ Stari Vitez, MZ Gačice i MZ Vitez 1, koji su primjedbe iznijeli u dopisu. U dopisu koji je upućen na ruke načelniku Općine Vitez Advanu Akeljiću i predsjedniku Općinskog vijeća Vitez, a koji je poslan i na naš redakcijski mail navodi se kako se povodom ovoga pitanja, a nakon konsultacija sa Savjetima mjesnih zajednica, sastali predsjednici MZ Gačice i MZ Vitez 1, s potpredsjednikom MZ Stari Vitez i predsjednikom za upravljanje groblja Nebašce.

„S obzirom da su ove tri mjesne zajednice koje gravitiraju na području Središnjeg gradskog groblja dovedene pred svršen čin o dodjeli navedene parcele, bez konsultacija sa savjetima mjesnih zajednica i prethodne obavijesti da će se ova točka naći na sjednici dnevnoga reda Općinskog vijeća donosimo sljedeće Odluke:

Zbog negodovanja velikog broja mještana ove tri mjesne zajednice zahtijevamo od Općinskog vijeća da povuče ovu točku s dnevnog reda, odnosno odluku o zamjeni zemljišta i da po ovom pitanju donese odluku o provođenju javne rasprave.

Smatramo da parcelizacija Gradskog groblja bez prethodne suglasnosti ove tri mjesne zajednice omalovažava ulogu legalno izabranih institucija MZ.

Tražimo da se očitujete povodom ovoga dopisa prije održavanja sjednice Općinskog vijeća“, navodi se u dopisu kojega potpisuju predsjednici MZ Gačice i MZ Vitez 1, potpredsjednik MZ Stari Vitez i predsjednik za upravljanje groblja Nebašce.

„Nismo htjeli izlaziti u javnost s ovim dokumentom ranije, ali s obzirom da su se načelnik i predsjednik Općinskog vijeća, kao i Općinsko vijeće oglušili na naše zahtjeve odlučili smo se na ovaj korak i od Vas najljubaznije tražimo da javnost upoznate sa priloženim dopisom“, navodi se između ostalog u mailu poslanom redakciji portala vitez.info.

Iz obrazloženja o davanju suglasnosti za zamjenu parcela i dopisa koji smo dobili od predstavnika mjesnih zajednica ostalo je nejasno što je sad s Gradskim grobljem. Hoće li navedeni dio ostati u sklopu Gradskog groblja, što će biti s dijelom koji je zamijenjen, što će biti s ostatkom Gradskog groblja? Ostaje nam za vidjeti kako će se rasplesti još jedna viteška trakavica.

Prethodni članakU Busovači majka prijavila sina zbog nasilja
Sljedeći članakVitežanin Roberto Soldić nastupa na Arti Fighting Championship 4