Osobe sa invaliditetom u FBiH očekuju da rast najniže plaće znači i rast njihovih naknada

Udruženja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuju od izaslanika u Domu naroda Federalnog parlamenta da, na sjednici planiranoj za sutra u Sarajevu, usvoje prijedlog izmjena zakona kojim bi se doprinijelo poboljšanju položaja te kategorije ljudi posebno onih sa najtežim oblikom invaliditeta i omogućilo da rast najniže plaće znači i rast njihovih naknada. 

Predsjednik Koordinacijskog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Sarajevske županije Fikret Zuko okarakterizirao je sutrašnji dan povijesnim za osobe sa najtežim oblikom invaliditeta ili tzv. neratnim invaliditetom jer će izaslanici u Domu naroda, dizanjem ruku za izmjene, bitno promijeniti život tim osobama u Federaciji BiH.

– Vjerujemo da će sutra, izaslanici u Domu naroda, podržati predložene izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom. Mijenja se samo jedna rečenica, umjesto da je fiksirana, naknada treba da bude 80 posto od najniže plaće – kazao je na konferenciji za medije. Kako naglašava, Zastupnički dom Federacije BiH usvojio je na sjednici u srpnju 2022. godine, navedene izmjene. Sad očekuju od Doma naroda da usvoji prijedlog izmjene Zakona, u istom tekstu, da bi mogao stupiti na snagu.

– Smatramo da to Vlada FBiH može osigurati, ali pozivamo i vlade županija da (u okviru svojih proračuna) planiraju novac za podršku osobama sa invaliditetom – kazao je. Prema njegovim riječima, trenutno oko 43.000 osoba sa invaliditetom prima neka od primanja sa nivoa Federacije BiH. Od toga ih 22.000 prima tuđu njegu i pomoć, prve ili druge kategorije. 

Očekuje i da se, kad za to budu stvoreni uvjeti, pristupi izradi novog sustavnog zakona za populaciju osoba sa invaliditetom, koji bi dodatno unaprijedio njihova prava.