Osnovna škola Dubravica raspisala natječaj za tajnika i administrativnog djelatnika

Osnovna škola “Dubravica” iz Viteza raspisala je natječaj za popunu dva radna mjesta.

Nakon što smo dobili obavijest od nekoliko naših posjtetitelja da je ovaj natječaj objavljen bacili smo se u potragu, a nakon pronalaska natječaja objavljujemo ga u cijelosti.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINA

KANTONSREDIŠNJA BOSNA
OŠ „DUBRAVICA“ VITEZ
UR.BR:01-44/1-12
Nadnevak, 14.2.2012.godine

Na temelju odluke školskog odbora Osnovna škola „Dubravica“ raspisuje

NATJEČAJ

Za popunu sljedećih radnih mjesta

1.TAJNIK na neodređeno vrijeme- 1 djelatnik
2. ADMINISTRATIVNI DJELATNIK NA NEODREĐENO VRIJEME- 1 djelatnik

Uvjeti natječaja:

Pored općih uvjeta utvrđenih zakonom kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete:
a) Za radno mjesto pod brojem 1:
1. Pravni fakultet- VII stupanj, Pravni fakultet VI stupanj ili viša upravna škola
2. 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
3. Poznavanje rada na računaru
b) Za radno mjesto pod brojem 2:
1. Gimnazija, ekonomska, upravna, birotehnička ili srodna škola- IV stupanj
2.  Poznavanje rada na računaru

Kandidati su uz prijavu sa adresom i kontakt telefonom dužni dostaviti sljedeća dokumenta:

– Životopis
– Dokaz o stručnoj spremi (ovjeren preslik diplome)
– Preslik osobne iskaznice
– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Nepotpune i neblagovremen prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji budu primljeni dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i potvrdu da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.
Primljeni kandidati će imati probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno (od 10 do 12 sati) ili poštom na adresu:

OŠ „Dubravica“
Ul.22. prosinca bb, 72 250 Vitez

Predsjednik Školskog odbora
Marinko MAROS

Izvor:Dnevni list 15.2.2012 / cisoksbsbk.ba