Osmi Mart – Međunarodni Dan Žena, simbol borbe protiv neravnopravnosti

Međunarodni Dan Žena već tradicionalno se slavi 8. ožujka svake godine, kod nas se još uvijek popularno naziva “Osmi Mart”.Na današnji dan se slave žene diljem svijeta, njihovi ekonomski, socijalni i politički uspjesi. Poštovanje, ljubav i priznanje – to su glavne riječi kojima se danas opisuje ovaj dan. Ipak, može se primijetiti kako se, s godinama, sve više gubi osnovni značaj “Osmog Marta”.

U početku se dan nazivao “Međunarodni Dan Radnih Žena”, a obilježavao se kao socijalistički politički događaj – s vremenom dan je postao dio kulture mnogih zemalja, prije svega u Istočnoj Europi, Rusiji i zemljama bivšeg socijalističkog bloka.

Često se danas dan svodi na poklanjanje cvijeća, poneku lijepu riječ ili gestu – no, nekad je ovaj dan značio mnogo više, predstavljao je dan borbe, dan izlaska iz patrijarhalnih okvira reakcionarne povijesti koja je žene stoljećima tretirala kao građane drugog reda.

“Dan Žena” prvi je puta proslavljen 28.2.1909. u SAD-u nakon deklaracije Socijalističke Partije SAD-a. U srpnju iduće godine organizirana je “Međunarodna konferencija žena” koja je prethodila sastanku Druge Socijalističke Internacionale iste godine u Kopenhagenu.
Inspirirani od strane američkih socijalista, njemački socijalisti Luise Zietz i Clara Zetkin predložili su proglašenje “Međunarodnog Dana Žena” kao dan borbe za jednaka prava i prava žena da glasaju. Već iduće godine, 18.3.1911., dan je obilježen u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. Diljem tadašnje Austo-Ugarske organizirano je čak 300 demonstracija. U Beču su žene masovno izašle na ulice i nosile transparente koji odaju počast žrtvama Pariške Komune.

Kroz radničku i socijalističku borbu, ideju koja je po prvi puta, bez diskriminacije, ženu i muškarca tretirala kao jednako važna ljudska bića – žene su svojim angažmanom postigle brojne pobjede protiv nejednakosti, seksizma i drugih nepravdi koje su proizlazile iz neravnopravnosti spolova.

Cijela redakcija portala vitez.info želi sretan i ponosan “Međunarodni Dan Žena” svim našim čitateljicama, majkama, bakama, kćerima, djevojkama, studenticama, radnicama – onima s poslom, i onima na birou, domaćicama, zemljoradnicama i svim ženama međunarodno.

Reklama