OŠ Vitez: Obavijest o upisu učenika u prvi razred školske 2020./2021. godine

Sukladno Informaciji o prijavi i upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2020./21. godinu Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-31-12/20-16 od 06.04.2020. godine  pokrenuta je procedura prijave i upisa djece dozrele za osnovnu školu za školsku 2020./21. godinu na području Kantona Središnja Bosna. Stoga, ovim putem obavještavamo roditelje djece koja su školski obveznici za upis u prvi (I.) razred osnovne škole u  školskoj 2020./2021. godine  da će se prijava za upis djece u prvi razred u Osnovnu školu „Vitez“ u Vitezu obaviti u periodu od 15.04.2020. godine do 30.04.2020. godine.

U prvi razred školske 2020./2021. godine upisat će se djeca koja do 1. lipnja 2020. godine navršavaju  šest godina života (djeca rođena do 1. 6. 2014. godine), a po preporuci Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB/SBK, u prvi razred mogu se upisati i djeca rođena do 1. 09. 2014. godine. Također, uz preporuku  Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB/SBK, uz pismeni zahtjev roditelja/skrbnika djeteta i preporuke povjerenstva za upis učenika u prvi razred, može se dopustiti da obvezno školovanje počne jednu godinu ranije ili kasnije, ako je to u najboljem interesu djeteta.

Prijava  djece sadrži:

  • Ime i prezime djeteta s matičnim brojem
  • Ime roditelja/skrbnika
  • Kontakt telefon roditelja/skrbnika

      Roditelji koji su u mogućnosti trebali bi dostaviti i elektronsku formu Upisnog lista koji objavljujemo u prilogu ove obavijesti.

      Upisni list s popunjenim podacima o djetetu ili samo osnovne podatke o djetetu možete  poslati na e-mail škole osnovnaskola.vitez@gmail.com ili na facebook stranicu Osnovne škole „Vitez“ Vitez (messenger poruka).
     O terminima dostavljanja ostale dokumentacije kao i terminima testiranja prvašića bit ćete naknadno obaviješteni.

Za više informacija, dostupni smo na e-mail: osnovnaskola.vitez@gmail.com, kao i na brojeve telefona 063/404-057 ( psiholog škole) ili 063/449-553 ( pedagog škole).