OŠ Bila: Prijava i upis učenika u prvi razred devetogodišnje osnovne škole za školsku 2021./2022. godinu

Obavještavamo roditelje djece koja su školski obveznici za polazak u prvi razred osnovne škole u školskoj 2021./2022. godini, da u periodu od 6. 4. 2021. do 30. 4. 2021. godine, mogu izvršiti prijavu svojih školskih obveznika.

Prijavu možete poslati putem E-maila: skolabila@gmail.com  ili ispunjavanjem sljedećeg upitnika

UPITNIK ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED

U prvi razred školske 2021./2022. godine upisat će se djeca koja do 1. lipnja 2021. godine navršavaju  šest godina života (djeca rođena do 1. 6. 2015. godine), a po preporuci Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB/SBK, u prvi razred mogu se upisati i djeca rođena do 1. 09. 2015. godine. Također, uz preporuku  Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB/SBK, uz pismeni zahtjev roditelja/skrbnika djeteta i preporuke povjerenstva za upis učenika u prvi razred, može se dopustiti da obvezno školovanje počne jednu godinu ranije ili kasnije, ako je to u najboljem interesu djeteta.

Upisno područje koje pripadaju OŠ “Bila” obuhvaća sljedeća naselja: Veliki i Mali Mošunj, Bila, Grgino Polje,  Zabilje, Marosi, Jardol i Divjak do mosta na rijeci Lašva.

Zbog trenutne situacije s pandemijom koronavirusa (COVID-19) , roditelji djece bit će naknadno informirani u kojem periodu će biti izvršeno testiranje djece te koje će dokumente trebati dostaviti prilikom upisa u prvi razred. Roditelji će biti informirani putem web stranice škole, E-maila, telefona i sl.

O terminu redovnog i obveznog liječničkog pregleda prilikom upisa u prvi razred roditelje ćemo naknadno obavijestiti.

VAŽNA NAPOMENA!

Ukoliko bude bilo kakvih poteškoća, možete nas kontaktirati putem kontakt telefona: 030/716-243, od 9:00 – 11:00 sati.

                                                     Ravnatelj škole

Vinko Bošnjak