Oružanim snagama BiH nedostaje 1.215 vojnika, 1.763 otišlo i prije isteka roka službe!

Evidentiran je očigledan pad interesovanja kandidata za službu u Oružanim snagama BiH po postojećim zakonskim rješenjima

Ministarstvo odbrane BiH urgentno je sačinilo izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH i poslalo Vijeću ministara na usvajanje, saznaje Fokus.ba. Razlog je jednostavan, nedostaje im veliki broj vojnika i oficira i to čak 1215.

U obrazloženju izmjena ovog zakona navodi se je u proteklim godinama čak 1763 vojnika na lični zahtjev tražilo da se razrješe dužnosti i prije zakonskog kraja službe.

-U postojećoj situaciji, Oružane snage BiH nisu popunjene sa 1215 profesionalnih vojnih lica (oficira 222, podoficira 178 i vojnika 815) a što je djelom uzrokovano postojećim rješenjima u Zakonu o službi u OS BiH. Pored toga, Oružane snage BiH u periodu do 2025. godine očekuje prekid službe ukupno 3546 profesionalnih vojnih lica, od čega 1038 oficira, 1896 podoficira i 612 vojnika. U procesu prijema evidentiran je očigledan pad interesovanja kandidata za službu u Oružanim snagama BiH po postojećim zakonskim rješenjima – kaže se u obrazloženju izmjene navedenog zakona.
Navode primjer da je 2012. godini broj prijavljenih kandidata na oglas za 300 vojničkih mjesta bio 6610, dok je 2021. godine za isti broj mjesta taj broj 1007 kandidata.

Negativan uticaj na ukupno stanje odnosi se na nepotpuno uređenje statusa kandidata na obuci, definiranja starosne granice za prijem i zadržavanje u službi, regulisanja stanja u službi profesionalnih vojnih lica i načina prestanka službe. Razlozi za donošenje ovog Zakona se nalaze u potrebi za potpunijim normativnim uređenjem zakonskog rješenja koje uređuje pitanje prijema u vojnu službu, rješavanjem stanja u službi te upravljanje karijerom profesionalnih vojnih lica. – kažu iz Ministarstva odbrane.

Postojeći pravni okvir je, dodaju, u proteklom periodu osigurao zanavljanje preko 67 posto personala u Oružanim snagama BiH (6732 lica primljena na službu u Oružane snage u periodu od 2008. do 2021. godine). Međutim, U istom periodu u Oružanim snagama je prestala služba za 6774 vojnih lica.

Prema izmjenama nekih od članova Zakona, pojam “osnovna vojna obuka” zamjenjuje se pojmom “obuka za prijem”, koje ima šire značenje i obuhvata obuku svih kategorija (lica iz civilstva, vojnika, podoficira ili oficira) za prijem u vojnu službu. Time se stvaraju pretpostavke za potpunije uređenje obuke u planskim dokumentima Oružanih snaga BiH.
Predložena izmjena u stavu (4) se odnosi na povećanje dobne granice za kandidate iz Oružanih snaga BiH sa trenutne od 35 godina života na 39 godina života.

Članom 3 predloženih izmjena i dopuna reguliše se proces prijema za vojnike tokom cijele godine kako bi regrutacija mogla biti kontinuirana. Predloženim izmjenama zakonskih rješenja, lica koja su u trenutku izbora za osnovnu obuku (podoficirska ili oficirska) imala status PVL, zadržala bi plaću umjesto dosadašnje naknade za vrijeme obuke