Oprostili smo se od dogovorne ekonomije

Gospodarstvo Srednjobosanske županije za devet mjeseci ove godine imalo je indeks rasta od 102 poena. Uz to došlo je do smanjenja proizvodnje u metalnom i drvoprerađivačkom sektoru i drastičnog pada aktivnosti u građevinarstvu. No unatoč tome, Asim Gradinčić, predsjednik Gospodarske komore Srednjobosanske županije, kaže da je još rano govoriti o definitivnim bilancama poslovanja u 2011. godini. Optimista je u pogledu očekivanja u 2012. jer su, kako kaže, naši poduzetnici, menadžeri i organi upravljanja gospodarskim društvima potpuno ovladali i prihvatili način poslovanja koji je karakterističan za tržišnu ekonomiju.

Što još karakterizira gospodarsku aktivnost na području ove županije?

U ovoj županiji zastupljene su sve gospodarske grane i disperzirane tako da u svakoj općini postoji jedna od njih. Vlasnička struktura kompanija je različita, a osnovna karakteristika je veliko sudjelovanje izvoza u ukupnoj proizvodnji, ali i uvoza u trgovini. Za osam mjeseci 2011. godine ostvareni izvoz je oko 500 milijuna KM, a uvoz oko 750 milijuna. U tom smislu determinirane su i poslovne aktivnosti ovih kompanija usmjerene ka ispunjavanju uvjeta pod kojima se robe i usluge mogu izvoziti u zemlje EU i CEFTA.

Strani investitori

Do kakvih saznanja dolazite pri analizi investicionih aktivnosti?

Privatizacija u kojoj su sudjelovali strani investitori, a uspješno je okončana, rezultirala je ulaganjem u osnovna sredstva, opremu i unaprjeđenje tehnologije, te u zaštitu okoliša. Sve to rezultiralo je novim zapošljavanjem. U Županiji su zaposlene 38.844 osobe, a nezaposlenih je 43.787, među njima i 873 sa visokom stručnom spremom. Po ulaganjima prednjače kompanije iz Italije (BSI Jajce, Olip Travnik), Mađarske (MAL – Rudnik boksita), Njemačke (Alloy Weels), Slovenije (Cimos Group) i druge.

Ima li planova za nova ulaganja i širenja poslovnih aktivnosti?

Naravno, najavljuju se nove investicije i nova zapošljavanja. Prevent planira otvaranje pogona za proizvodnju autopresvlaka i zapošljavanje 500 radnika. Neke strane kompanije zainteresirane su za pokretanje proizvodnje visokokvalitetne željezne rude (Rudnik Radovan – G. Vakuf/Uskoplje) i pokretanje proizvodnje ferosilicija na „novim“ pećima u Jajcu. Uz sve to, kompanije planiraju da u narednoj godini zadrže ili povećaju dostignuti opseg proizvodnje i usluga, posebno u izvozu u zemlje EU i CEFTA. Analiziraju poslovanje u ovoj godini i traže mogućnosti za ostvarivanje ušteda materijalnih troškova i energije, povećanje produktivnosti, unaprjeđenje tehnologije i ostalih proizvodnih faktora u 2012. godini. Sve ovo trebalo bi da rezultira povećanjem izvoza, ekonomske efikasnosti i profita.

Pomažemo i nečlanovima

Kakav je odnos gospodarstva i gospodarstvenika prema Gospodarskoj komori?

Županijska Gospodarska komora nastoji u cijelosti realizirati svoju djelatnost definiranu u Zakonu o gospodarskim komorama u FBiH, prema svom statutu i programima rada usvojenih od Skupštine Komore. Organi upravljanja Komore su veoma aktivni i zadovoljni suradnjom sa članovima Komore koji uredno ispunjavaju svoje zakonom propisane obveze.
Stručna služba pruža usluge iz javnih ovlaštenja svim gospodarskim subjektima koji za to imaju potrebu i bez obzira na to da li su članovi ove komore ili ne. Ukupni rezultati tranzicije gospodarstva ukazuju na to da su naši poduzetnici, menadžeri i organi upravljanja gospodarskim društvima potpuno ovladali i prihvatili način poslovanja koji je karakterističan za tržišnu ekonomiju i privatno poduzetništvo. Bilo je dosta dvojbi i lutanja u navikavanju na nove principe rukovođenja, odlučivanja i ukupnog upravljanja gospodarskim i dioničkim kapitalom. No, nakon svega sa velikom sigurnošću mogu reći da je nasljeđe iz vremena „dogovorne“ ekonomije već iza naših menadžera.

Počinju veliki radovi

Već odavno se govori o investiranju u infrastrukturu u ovom dijelu BiH: polaganju visokotlačnog plinovoda, modernizaciji glavne putne prometnice… Da li se i kada mogu očekivati konkretni radovi?

Putna prometnica Kaonik – D. Vakuf, koja u cijelosti prolazi kroz našu županiju, jedna je od najprometnijih u BiH. Ovo se negativno odražava na sigurnost sudionika u prometu i čini usko grlo u transportu roba i ljudi. Zato se sa nestrpljenjem očekuje njena modernizacija u brzu cestu. Postupak eksproprijacije zemljišta na budućoj trasi je u tijeku.
S nestrpljenjem se očekuje i početak gradnje plinovoda od Zenice do Turbeta. I za ovaj plinovod urađena je projektna dokumentacija. Trasa će ići paralelno sa trasom puta. Početak radova na oba projekta očekuje se na proljeće 2012. godine.

Oslobođenje / HB.org