Općina Vitez donijela program o odvozu pitke vode

VitezNa osnovu zahtjeva Mjesnih zajednica  Krčevine i Ahmići, Dubravica i Preočica, zbog pogoršanja stanja u dotoku vode za piće iz postojećih izvora koji snabdijevaju stanovništvo ovih mjesnih zajednica općina Vitez donijela je program o odvozu pitke vode.

Za realizaciju ovoga programa odvoza pitke vode zaduženi su DVD „Vitez“ i DVD “Stari Vitez” uz saradnju s kontakt osobama koje su zadužene za organizaciju raspodjele vode građanima. Vatrogasna društva dužna su po ustaljenoj proceduri dostaviti Izvještaj Službi za CZ koja će preko Mehmeda Mušinovića pratiti realizaciju istog, a troškove goriva za prijevoz regulirati će Služba za financije vodeći računa o potrebama vatrogasnih društava i njihovoj  financijskoj situaciji.

Po ovom Programu odvoz pitke vode vršiti  će se do daljnjeg, odnosno do eventualne promjene stanja u dotoku vode na izvorištima i novih zahtjeva MZ.

Iz Programa je vidljivo da je tjedna raspodjela vode limitirana mogućnostima vatrogasnih društava, zato se zadužuju kontakt osobe da upozore građane na racionalno korištenje pitke vode i u slučaju nepoštivanja isključe iz istakanja u karnistere, odnosno redukcije u rezervoaru.

Preporučuje se da predsjednici mjesnih zajednica unutar svoje mjesne zajednice po potrebi eventualno vrše preraspodjelu u ovisnosti od dotoka vode i potreba stanovništva, a  Vatrogasnim društvima da odvoz vode usklade tako da istovremeno ne budu obje cisterne na terenu.