Općinsko vijeće Vitez donijelo odluku o rekonstrukciji Gradskog stadiona do 30. rujna

Općinsko vijeće Vitez jučer je održalo svoju 7. redovitu sjednicu, na kojoj se našlo 16 točaka dnevnog reda.

Uz izvješća o radu za 2012. i Planove poslovanja za 2013.godinu JSP „Vitez stan” d.o.o. Vitez, JU Dom zdravlja Vitez i Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad, koji su usvojeni s posebnim nestrpljenjem Vitežani su očekivali rezultate rasprave i glasovanja o prijedlogu odluke o pristupanju rekonstrukciji Gradskog stadiona u Vitezu. Ovu točku i vijećnici su označili jako bitnom te su kroz iscrpnu raspravu dopunili predloženu odluku u kojoj stoji da se pristupa rekonstrukciji Gradskog nogometnog stadiona, a da će se ista financirati iz proračuna Općine Vitez, grantovima s viših nivoa vlasti i donacijama. Zadani rok za realizaciju i završetak rekonstrukcije je 30. rujna ove godine.

Vijećnici su na jučerašnjoj sjednici, između ostalog, razmatrali i usvojili izvješće o radu mjesnih zajednica na području općine Vitez za 2012.godinu, kao i informaciju o radu nevladinog sektora, s posebnim osvrtom na omladinski rad.

Usvojeno je rješenje o formiranju popisnog povjerenstva općine Vitez za popis stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine, kao i prijedlog odluke o pristupanju izrade Stategije razvitka općine Vitez od 2013-2018. godine, te izvješće o realizaciji javnih nabavi za 2012. godinu.