Općinsko vijeće usvojilo Proračun Općine Vitez za 2013. godinu

Općinsko vijeće (OV) Vitez usvojilo je na jučerašnjoj sjednici proračun te općine za 2013. godinu prema kojem su prihodi i primici planirani u iznosu od 6 338 000 KM.

Ovaj iznos umanjen je za visinu deficita iz prošle godine i to 384 000 KM, tako da raspoloživi prihodi i primici za 2013. godinu iznose 5 954 000 KM.

Proračun Općine Vitez usvojen je s 22 glasa za i 2 suzdržana, a u raspravi je posebno istaknuto nezadovoljstvo raspodjelom povrata sredstava s računa Uprave za indirektno oporezivanje (PDV) koja je tijekom posljednjih godina izrazito nepovoljna za općinu Vitez.

Vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna za 2013. godinu, a razmatrana je i informacija o radu tog vijeća za proteklu godinu.

Nakon rasprave usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju magistralne trase plinovoda na području općine Vitez te izmjena i dopuna mišljenja na projektiranu trasu plinovoda na području općine Vitez.

Na sjednici su imenovana i povjerenstva za vodoopskrbu, zatim planiranje općinskog razvoja, procjenu promjene vrijednosti nekretnina te članovi Etičkog vijeća časti i Organizacijskog odbora za obilježavanje Dana Općine Vitez, 28. travnja.

Vijećnici su još usvojili Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana Vitez, Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana parcelacije stambenog naselja “Grabalji-Zabilje”, te zaključak o neprihvaćanju ponuda za preuzimanje neizgrađenog građevnog zemljišta u korist općine Vitez.

Na prijedlog općinskog načelnika Advana Akeljića u dnevni red je uvrštena i Odluka o davanju mjeničnog jamstva Javnom komunalnom poduzeću “Vitkom” iz Viteza, sukladno traženju Fonda za zaštitu okoliša F BiH, a koji je odobrio ovom poduzeću 80 000 KM za realizaciju projekta “Izvođenje radova na provođenju mjera zaštite izvorišta Kremenik”.