Općina Vitez uputila upozorenje građanima Viteza za plaćanje komunalnih usluga

Značajna broj građana, vlasnika i korisnika stambenih i poslovnih prostora općine Vitez, koji koriste usluge JKP „Vitkom“ Vitez ne vrši plaćanje naknade za pružene komunalne usluge nikako ili to čine sa značajnim kašnjenjem. Takova situacija dovela je u pitanje redovno i uredno pružanje komunalnih usluga, kako građanima tako i ustanovama, privrednim i drugim subjektima, a s druge strane može dovesti i do problema u poslovanju samog komunalnog poduzeća.

Kako ne bi došlo do takve situacije služba za opću upravu općine Vitez je pozvala sve korisnike usluga JKP „Vitkom“, koji neredovno izvršavaju svoje obveze prema komunalnom poduzeću, da iste ispunjavaju uredno i zajedno s drugim građanima, a u suradnji s JKP „Vitkom“, daju doprinos poboljšanju pružanja komunalnih usluga koje bi se očitovalo, prije svega kroz kvalitetniju opskrbljenost vodom, ali i kroz čišći i uredniji grad.

„Dužni smo upozoriti kako će, ukoliko se navedeni korisnici ne odazovu našem pozivu, organi uprave u suradnji s JKP „Vitkom“ izvršiti pripreme i sagledati mogućnosti poduzimanja mjera koje će se ogledati u uskraćivanju pružanja određenih usluga i prava pred općinskim organima, za sve one koji neredovno ispunjavaju svoje obveze. Pored svega navedenog, JKP „Vitkom“ Vitez će u okviru redovnog obavljanja poslova pristupiti pokretanju sudskih sporova za sve neredovne platiše“, stoji na kraju upozorenja službe za opću upravu općine Vitez.