Općina Vitez upozorila na obvezu poštivanja komunalnog reda

Služba za opću upravu Općine Vitez uputila je danas obavijest vlasnicima, odnosno korisnicima stambenih i poslovnih prostora da su u skladu s člankom 19. Odluke o komunalnom redu općine Vitez, dužni održavati te prostore i njihovu neposrednu okolinu u čistom i urednom stanju.

“Dvorišta i vrtovi moraju se redovno održavati u čistom i urednom stanju, o čemu se staraju vlasnici odnosno korisnici tih površina. To podrazumijeva održavanje staklenih površina, prozora, vrata, izloga, čišćenje smeća, čišćenje korova i kamenja, košenje trave, odvoz suvih grana, održavanje cvijetnjaka i drugih nasada na zelenim površinama u neposrednoj okolini tih objekata”, navodi se u obavijesti Općine Vitez.

U slučaju nepoštivanja ove odredbe novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1000 KM kaznit će se pravna osoba, a u iznosu od 50 do 500 KM odgovorna osoba, kao i osoba koja osobnim radom obavlja obrtničku, ugostiteljsku ili drugu djelatnost i građanin.

“Poštivanjem Odluke o komunalnom redu grad i neposredna okolina će na zadovoljstvo svih nas biti uredniji i ljepši”, navode iz Općine Vitez.