Općina Vitez: Raspisan Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH («Sl. novine FBiH» broj 49/06) i članka 38. Statuta općine Vitez («Sl. glasnik općine Vitez» br. 5/08), Općinski načelnik raspisuje Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2016./2017. godinu.

I

Raspisuje se Natječaj za dodjelu 117 studentskih stipendija za školsku 2016./2017.godinu.

II
Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani BiH,
 • da imaju mjesto prebivališta na području općine Vitez,
 • da nisu smješteni u studentskim domovima
 • da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davaoca;

III

Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije nemaju sljedeći kandidati :

– studenti koji obnavljaju godinu,

– studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu,

– studenti koji su smješteni u studentskim domovima

– studenti apsolventi,

– studenti stariji od 25 godina;

IV

Bez bodovanja i neovisno da li su smješteni u studentskim domovima, općinsku stipendiju dobijaju:

a ) učenici generacije srednje škole za prvu godinu studija (za ostale godine idu u natječajnu proceduru),

b ) studenti romske populacije slabog imovinskog stanja, koji su srednje obrazovanje završili uspjehom vrlodobar i odličan i oni koji su upisali redovno, prvi put, više godine studija

c ) studenti bez oba roditelja,

d ) student invalid s procentom invalidnosti 90% i 100%;

Svi studenti koji su navedeni pod ovim stavom mogu ostvariti pravo na općinsku stipendiju ukoliko istu nisu ostvarili na neki drugi način.

Vrijednost stipendije je 100,00 KM/mjesečno, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 1.000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.

V

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA

 • USPJEH U ŠKOLI/STUDIJU
 • MATERIJALNI I SOCIJALNI STATUS
 • GODINA STUDIJA
 • BROJ DJECE U OBITELJI KOJA SE ŠKOLUJU
 • DEFICITARNI KADAR

VI

Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po slijedećem redoslijedu:

 1. Student invalid pri čemu se uzima invalidnost preko 60%
 2. Studenti bez jednog roditelja
 3. Student iz porodice roditelja invalida, pri čemu se u obzir uzima invalidnost preko 60%
 4. Student iz obitelji razvojačenih branitelja

Ukoliko se pored gore navedenih prednosti utvrdi izjednačenost bodova prvenstvo ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju, a poslije toga dolazi materijalni status.
Iz jednog domaćinstva stipendiju može primati samo jedan student.

VII

ZA STUDENTE PRVE GODINE POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • molba sa kratkim životopisom (obvezno upisati adresu i br.telefona)
 • potvrda o upisu na fakultet, (prvi put prva godina) original ili ovjerena kopija
 • kopija svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole
 • kopija osobne iskaznice
 • kućna lista (ovjerena)
 • mjesečna primanja svih članova obitelji
 1. kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS primanja iz BiH i Hrvatske
 2. nezaposleni potvrde sa Zavoda za zapošljavanje
 3. stariji članovi obitelji koji su neuposleni i nisu na Zavodu za zapošljavanje, dokaz od MIO/PIO da su korisnici mirovine (ček mirovine) ili ukoliko nisu korisnici mirovine dostaviti potvrdu izdanu od MIO/PIO
 • potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od nadležne škole ili fakulteta
 • potpisana i ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu i da ne stanuje u studentskom domu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez )
 • potvrda o statusu iz stava VI ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

ZA STUDENTE II, III, IV I VIŠIH GODINA POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • molba s kratkim životopisom (obvezno upisati adresu i br. telefona)
 • potvrda o upisu fakultetske godine (prvi put određena godina)-original ili ovjerena kopija kopija osobne iskaznice
 • potvrda o prosječnoj ocjeni svih položenih ispita u tijeku studija (uključujući prvi i drugi ciklus studija)
 • kućna lista (ovjerena)
 • mjesečna primanja svih članova obitelji
 1. kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS primanja iz BiH i Hrvatske
 2. nezaposleni potvrde sa Zavoda za zapošljavanje
 3. stariji članovi obitelji koji su neuposleni i nisu na Zavodu za zapošljavanje, dokaz od MIO/PIO da su korisnici mirovine (ček mirovine) ili ukoliko nisu korisnici mirovine dostaviti potvrdu izdanu od MIO/PIO
 • potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od škole ili fakulteta
 • potpisana i ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu i da ne stanuje u studentskom domu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez )
 • potvrda o statusu iz stava VI ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

ZA STUDENTE UČENIKE GENERACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet, original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole i diploma učenika generacije
 • kopija osobne iskaznice
 • ovjerena izjava da ne prima kredit ili stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

ZA STUDENTE ROMSKE POPULACIJE IZ STAVA IV POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba s kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet, original ili ovjerena kopija (prvi put određena godina)
 • za studente prve godine fakulteta, diploma završnog razreda srednje škole s uspjehom vrlo dobar ili odličan
 • uvjerenje Centra za socijalni rad o slabom imovnom stanju
 • kopija osobne iskaznice
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

ZA STUDENTE BEZ OBA RODITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • molba s kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrdu o upisu na fakultet (prvi put određena godina), original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole za studente prve godine
 • smrtne listove roditelja iz matičnog ureda
 • kopija osobne iskaznice
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu ( obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

ZA STUDENTE INVALIDE 90% I 100% POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE:

 • molba sa kratkim životopisom (adresa i telefon obvezno)
 • potvrda o upisu na fakultet (prvi put određena godina) original ili ovjerena kopija
 • diploma završnog razreda srednje škole za studente prve godine
 • uvjerenje o statusu invalida, ne starije od 30 dana
 • kopija osobne iskaznice
 • ovjerena izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu (obrazac izjave preuzeti na info centru općine Vitez)
 • kopija žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH

VIII

Sve prijave se predaju u zatvorenoj koverti putem protokola općine Vitez.

Na pozadini koverte potrebno je napisati:

U gornjem lijevom uglu: Ime, prezime i adresa podnositelja; U donjem desnom uglu: Općina Vitez, Povjerenstvo za stipendije ,”Prijava na konkurs za općinsku stipendiju, ne otvarati”.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati.

Za dodatne informacije zvati: 718-224.

IX

Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine, završno sa 23.01.2017.g. do 15,00 sati.

Prethodni članakObilježena tužna 23. godišnjica tragedije Križančeva Sela
Sljedeći članakPredbožićni susret u KŠC „Petar Barbarić“ u Travniku