Općina Vitez raspisala natječaj za dodjelu studentskih stipendija!

Općina Vitez raspisala je natječaj za dodjelu 27 studentskih stipendija, za školsku 2012./2013.godinu. Za prvu godinu studija dodjeljuje se 8, za drugu 6, za treću 6 i za četvrtu 7 stipendija.

Pravo na dodjelu stipendije Općine Vitez imaju studenti s mjestom prebivališta na području općine Vitez, uz uvjet da ne primaju kredit, odnosno stipendiju od drugog davatelja.

Bez vrednovanja po kriterijima studentsku stipendiju dobivaju studenti, učenici generacije u srednjoj školi, studenti romske populacije slabog imovnog statusa koji su srednje obrazovanje završili vrlo dobrim ili odličnim uspjehom, studenti bez oba roditelja i studenti invalidi s postotkom invalidnosti 90% i 100%.

Vrijednost stipendije je 100,00 KM mjesečno, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 1000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.

Prilikom dodjele stipendija studentima koji su vrednovani po kriterijima vodit će se računa o nacionalnom omjeru u ukupnom broju dodijeljenih stipendija, stoji u natječaju općine Vitez.

Natječaj u cijelosti:

Raspisuje se Natječaj za dodjelu 27 studentskih stipendija za školsku 2012./2013.godinu i to:

I godina – 8 stipendija
II godina – 6 stipendija
III godina – 6 stipendija
IV i više godine – 7 stipendija

II
Pravo na dodjelu stipendije imaju državljani BiH po slijedećim uvjetima:

– da ima mjesto prebivališta na području općine Vitez
– da ima status redovnog studenta
– da ne prima kredit, stipendiju od drugog davatelja

III
Pravo prijave na natječaj nemaju :
– studenti apsolventi
– studenti koji su u prethodnoj godini primali stipendiju od općine Vitez i nisu stekli uvjete za redovan upis naredne fakultetske godine

IV
Bez vrednovanja po kriterijima studentsku stipendiju dobivaju:

-Studenti, učenici generacije u srednjoj školi
-Studenti romske populacije slabog imovnog statusa koji su srednje obrazovanje završili
vrlo dobrim ili odličnim uspjehom
-Studenti bez oba roditelja
-Student invalid sa procentom invalidnosti 90% i 100%

Vrijednost stipendije je 100,00 KM/mjesečno, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 1000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.
Prilikom dodjele stipendija studentima koji su vrednovani po kriterijima vodit će se računa o nacionalnom omjeru u ukupnom broju dodijeljenih stipendija.

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA

1.USPJEH U ŠKOLI/STUDIJU

2. MATERIJALNI I SOCIJALNI STATUS

3. OSVOJENE NAGRADE, DIPLOME I USPJESI U NAUČNOM, KULTURNOM,
SPORTSKOM ILI NEKOM DRUGOM VIDU AKTIVNOSTI

4. BROJ DJECE U OBITELJI KOJA SE ŠKOLUJU

5. DEFICITARNI KADAR

( Medicina, elektrotehnika,građevina, arhitektura, geodezija, farmacija, matematika i fizika).

V

Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po
slijedećem redoslijedu:

• Student invalid pri čemu se uzima invalidnost preko 60%
• Studenti bez jednog roditelja
• Student iz obitelji roditelja invalida, pri čemu se u obzir uzima invalidnost preko 60%
• Student iz obitelji razvojačenih branitelja/demobiliziranih boraca

Ukoliko se pored gore navedenih prednosti utvrdi izjednačenost bodova prvenstvo ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju a poslije toga dolazi materijalni status.

ZA STUDENTE PRVE GODINE POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE:

• Prijava(zamolba) sa kratkim životopisom(obavezno upisati adresu i br.telefona)
• potvrda o upisu na fakultet,original ili ovjerena kopija
• kopija osobne karte
• kućna lista
• kopija svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole
• mjesečna primanja svih članova obitelji(kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS, primanja iz BiH i Hrvatske), neuposleni potvrde sa zavoda za upošljavanje
• potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerene od nadležne škole ili fakulteta
• diplome i nagrade u naučnom, kulturnom ili sportskom vidu(ukoliko ih ima) osvojene samo na kantonalnom, federalnom, državnom, europskom ili svjetskom nivou(boduju se samo prva tri mjesta)
• sportaš godine- diplomu sportaša godine
• potpisana izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu
• potvrda o statusu iz stavka V ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija

ZA STUDENTE II, III, IV I VIŠIH GODINA POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE:

• prijava(zamolba) sa kratkim životopisom(obavezno upisati adresu i br.telefona)
• potvrda o upisu određene fakultetske godine(prvi put određena godina)-original ili ovjerena kopija
• kopija osobne karte
• kućna lista
• potvrda o uspjehu iz samo prethodne godine studija(prosjek ocjena)
• mjesečna primanja svih članova obitelji,kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS,primanja iz BiH i Hrvtske), neuposleni potvrde sa biroa za upošljavanje
• potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od škole ili fakulteta
• diplome i nagrade u naučnom, kulturnom ili sportskom vidu(ukoliko ih ima) osvojene samo na kantonalnom, federalnom, državnom, europskom ili svjetskom nivou(boduju se samo prva tri mjesta)
• potpisana izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu
• potvrda o statusu iz stavka V ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija

ZA STUDENTE UČENIKE GENERACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:
• prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obavezno)
• potvrda o upisu na fakultet(original)
• diploma učenika generacije
• kopija osobne karte
• izjava da ne prima kredit ili stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE ROMSKE POPULACIJE IZ STAVKA IV POTREBNO JE PRILOŽITI:

• Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obvezno)
• Potvrda o upisu na fakultet ,original ili ovjerena kopija
• Diploma završnog razreda sa uspjehom vrlo dobar ili odličan
• Uvjerenje Centra za socijalni rad o materijalnom statusu
• Kopija osobne karte
• Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE BEZ OBA RODITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

• Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obavezno)
• Potvrdu o upisu na fakultet(prvi put određena godina)original
• Diploma završnog razreda za studente prve godine
• Smrtne listove roditelja iz matičnog ureda
• Kopija osobne karte
• Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE INVALIDE 90% I 100% POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE:

• Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obavezno)
• Potvrda o upisu na fakultet(prvi put određena godina)original ili ovjerena kopija
• Diploma završnog razreda za studente prve godine
• Uvjerenje o statusu invalida ne starije od 30 dana
• Kopija osobne karte
• Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

VI

Sve prijave predati na protokol općine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Za dodatne informacije zvati: 718- 212.

VII

Natječaj ostaje otvoren do 28.2.2013. godine(četvrtak) do 14,00 sati.

Vitez,8.2.2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Advan Akeljić

Prethodni članakNakon svađe djevojka ubola nožem momka
Sljedeći članakVitežani osvojili publiku na 25. smotri kazališnog stvaralaštva u Retkovcima