Općina Vitez raspisala natječaj za dodjelu studentskih stipendija!

Općina Vitez raspisala je natječaj za dodjelu 27 studentskih stipendija, za školsku 2012./2013.godinu. Za prvu godinu studija dodjeljuje se 8, za drugu 6, za treću 6 i za četvrtu 7 stipendija.

Pravo na dodjelu stipendije Općine Vitez imaju studenti s mjestom prebivališta na području općine Vitez, uz uvjet da ne primaju kredit, odnosno stipendiju od drugog davatelja.

Bez vrednovanja po kriterijima studentsku stipendiju dobivaju studenti, učenici generacije u srednjoj školi, studenti romske populacije slabog imovnog statusa koji su srednje obrazovanje završili vrlo dobrim ili odličnim uspjehom, studenti bez oba roditelja i studenti invalidi s postotkom invalidnosti 90% i 100%.

Vrijednost stipendije je 100,00 KM mjesečno, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 1000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.

Prilikom dodjele stipendija studentima koji su vrednovani po kriterijima vodit će se računa o nacionalnom omjeru u ukupnom broju dodijeljenih stipendija, stoji u natječaju općine Vitez.

Natječaj u cijelosti:

Raspisuje se Natječaj za dodjelu 27 studentskih stipendija za školsku 2012./2013.godinu i to:

I godina – 8 stipendija
II godina – 6 stipendija
III godina – 6 stipendija
IV i više godine – 7 stipendija

II
Pravo na dodjelu stipendije imaju državljani BiH po slijedećim uvjetima:

– da ima mjesto prebivališta na području općine Vitez
– da ima status redovnog studenta
– da ne prima kredit, stipendiju od drugog davatelja

III
Pravo prijave na natječaj nemaju :
– studenti apsolventi
– studenti koji su u prethodnoj godini primali stipendiju od općine Vitez i nisu stekli uvjete za redovan upis naredne fakultetske godine

IV
Bez vrednovanja po kriterijima studentsku stipendiju dobivaju:

-Studenti, učenici generacije u srednjoj školi
-Studenti romske populacije slabog imovnog statusa koji su srednje obrazovanje završili
vrlo dobrim ili odličnim uspjehom
-Studenti bez oba roditelja
-Student invalid sa procentom invalidnosti 90% i 100%

Vrijednost stipendije je 100,00 KM/mjesečno, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 1000,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.
Prilikom dodjele stipendija studentima koji su vrednovani po kriterijima vodit će se računa o nacionalnom omjeru u ukupnom broju dodijeljenih stipendija.

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA

1.USPJEH U ŠKOLI/STUDIJU

2. MATERIJALNI I SOCIJALNI STATUS

3. OSVOJENE NAGRADE, DIPLOME I USPJESI U NAUČNOM, KULTURNOM,
SPORTSKOM ILI NEKOM DRUGOM VIDU AKTIVNOSTI

4. BROJ DJECE U OBITELJI KOJA SE ŠKOLUJU

5. DEFICITARNI KADAR

( Medicina, elektrotehnika,građevina, arhitektura, geodezija, farmacija, matematika i fizika).

V

Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po
slijedećem redoslijedu:

• Student invalid pri čemu se uzima invalidnost preko 60%
• Studenti bez jednog roditelja
• Student iz obitelji roditelja invalida, pri čemu se u obzir uzima invalidnost preko 60%
• Student iz obitelji razvojačenih branitelja/demobiliziranih boraca

Ukoliko se pored gore navedenih prednosti utvrdi izjednačenost bodova prvenstvo ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju a poslije toga dolazi materijalni status.

ZA STUDENTE PRVE GODINE POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE:

• Prijava(zamolba) sa kratkim životopisom(obavezno upisati adresu i br.telefona)
• potvrda o upisu na fakultet,original ili ovjerena kopija
• kopija osobne karte
• kućna lista
• kopija svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole
• mjesečna primanja svih članova obitelji(kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS, primanja iz BiH i Hrvatske), neuposleni potvrde sa zavoda za upošljavanje
• potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerene od nadležne škole ili fakulteta
• diplome i nagrade u naučnom, kulturnom ili sportskom vidu(ukoliko ih ima) osvojene samo na kantonalnom, federalnom, državnom, europskom ili svjetskom nivou(boduju se samo prva tri mjesta)
• sportaš godine- diplomu sportaša godine
• potpisana izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu
• potvrda o statusu iz stavka V ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija

ZA STUDENTE II, III, IV I VIŠIH GODINA POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE:

• prijava(zamolba) sa kratkim životopisom(obavezno upisati adresu i br.telefona)
• potvrda o upisu određene fakultetske godine(prvi put određena godina)-original ili ovjerena kopija
• kopija osobne karte
• kućna lista
• potvrda o uspjehu iz samo prethodne godine studija(prosjek ocjena)
• mjesečna primanja svih članova obitelji,kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS,primanja iz BiH i Hrvtske), neuposleni potvrde sa biroa za upošljavanje
• potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od škole ili fakulteta
• diplome i nagrade u naučnom, kulturnom ili sportskom vidu(ukoliko ih ima) osvojene samo na kantonalnom, federalnom, državnom, europskom ili svjetskom nivou(boduju se samo prva tri mjesta)
• potpisana izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu
• potvrda o statusu iz stavka V ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija

ZA STUDENTE UČENIKE GENERACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:
• prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obavezno)
• potvrda o upisu na fakultet(original)
• diploma učenika generacije
• kopija osobne karte
• izjava da ne prima kredit ili stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE ROMSKE POPULACIJE IZ STAVKA IV POTREBNO JE PRILOŽITI:

• Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obvezno)
• Potvrda o upisu na fakultet ,original ili ovjerena kopija
• Diploma završnog razreda sa uspjehom vrlo dobar ili odličan
• Uvjerenje Centra za socijalni rad o materijalnom statusu
• Kopija osobne karte
• Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE BEZ OBA RODITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

• Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obavezno)
• Potvrdu o upisu na fakultet(prvi put određena godina)original
• Diploma završnog razreda za studente prve godine
• Smrtne listove roditelja iz matičnog ureda
• Kopija osobne karte
• Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE INVALIDE 90% I 100% POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE:

• Prijava sa kratkim životopisom(adresa i telefon obavezno)
• Potvrda o upisu na fakultet(prvi put određena godina)original ili ovjerena kopija
• Diploma završnog razreda za studente prve godine
• Uvjerenje o statusu invalida ne starije od 30 dana
• Kopija osobne karte
• Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

VI

Sve prijave predati na protokol općine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Za dodatne informacije zvati: 718- 212.

VII

Natječaj ostaje otvoren do 28.2.2013. godine(četvrtak) do 14,00 sati.

Vitez,8.2.2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Advan Akeljić