Općina Vitez raspisala natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Općina Vitez raspisala je natječaj za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2013./2014. godinu. Natječaj je raspisan za dodjelu 50 studentskih stipendija za školsku 2013./2014. godinu, a pravo prijave imaju državljani BiH, koji imaju mjesto prebivališta na području općine Vitez. Kandidati trebaju biti redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija, te ne smiju primati stipendiju od drugoga davatelja.

Pravo prijave na općinski natječaj za dodjelu stipendije nemaju studenti koji obnavljaju godinu, studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu, studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima, studenti apsolventi te studenti stariji od 25 godina.

Bez bodovanja općinsku stipendiju dobivaju učenici generacije srednje škole, studenti romske populacije slabog imovinskog stanja, koji su srednje obrazovanje završili uspjehom vrlodobar i odličan, studenti bez oba roditelja, student invalid s postotkom invalidnosti 90% i 100%.

Vrijednost stipendije je 100 KM mjesečno, što je u ukupnom iznosu za 10 mjeseci 1000 KM za školsku godinu po jednom studentu. Iz jednog domaćinstva stipendiju može primati samo jedan student.

Sve prijave potrebno je predati na protokol općine a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Natječaj ostaje otvoren do 17. ožujka 2014. godine, do 15 sati.

Za dodatne informacije zvati na broj telefona 030/718-224.

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA

1.USPJEH U ŠKOLI/STUDIJU
2. MATERIJALNI I SOCIJALNI STATUS
3. GODINA STUDIJA
4. BROJ DJECE U OBITELJI KOJA SE ŠKOLUJU
5. DEFICITARNI KADAR

Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost ostvaruje kandidat po sljedećem redoslijedu:
• Student invalid pri čemu se uzima invalidnost preko 60%
• Studenti bez jednog roditelja
• Student iz obitelji roditelja invalida, pri čemu se u obzir uzima invalidnost preko 60%
• Student iz obitelji razvojačenih branitelja/demobiliziranih boraca

Ukoliko se pored gore navedenih prednosti utvrdi izjednačenost bodova prvenstvo ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju a poslije toga dolazi materijalni status.

ZA STUDENTE PRVE GODINE POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
• prijava (zamolba) sa kratkim životopisom (obavezno upisati adresu i br.telefona)
• potvrda o upisu na fakultet, original ili ovjerena kopija
• kopija osobne karte
• kućna lista
• kopija svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole
• mjesečna primanja svih članova obitelji (kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS, primanja iz BiH i Hrvatske), neuposleni potvrde sa zavoda za zapošljavanje
• potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerene od nadležne škole ili fakulteta
• potpisana izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu
• potvrda o statusu iz stavka VI ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija

ZA STUDENTE II, III, IV I VIŠIH GODINA POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
• prijava (zamolba) sa kratkim životopisom (obavezno upisati adresu i br.telefona)
• potvrda o upisu određene fakultetske godine (prvi put određena godina)-original ili ovjerena kopija
• kopija osobne karte
• kućna lista
• potvrda o prosječnoj ocjeni svih položenih ispita u toku studija(uključujući prvi i drugi ciklus studija )
• mjesečna primanja svih članova obitelji ,kad su u pitanju pripadnici BIZ/BIS,primanja iz BiH i Hrvtske), neuposleni potvrde sa Biroa za zapošljavanje
• potvrda o školovanju brata ili sestre ovjerena od škole ili fakulteta
• potpisana izjava da ne prima kredit ili stipendiju po nekom drugom osnovu
• potvrda o statusu iz stavka VI ukoliko pripada jednoj od gore naznačenih kategorija

ZA STUDENTE UČENIKE GENERACIJE POTREBNO JE PRILOŽITI:
• prijava sa kratkim životopisom (adresa i telefon obavezno)
• potvrda o upisu na fakultet, original ili ovjerena kopija
• diploma učenika generacije
• kopija osobne karte
• izjava da ne prima kredit ili stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE ROMSKE POPULACIJE IZ STAVKA IV POTREBNO JE PRILOŽITI:
• Prijava sa kratkim životopisom (adresa i telefon obavezno)
• Potvrda o upisu na fakultet ,original ili ovjerena kopija
• Diploma završnog razreda sa uspjehom vrlo dobar ili odličan
• Uvjerenje Centra za socijalni rad o materijalnom statusu
• Kopija osobne karte
• Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE BEZ OBA RODITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:
• Prijava sa kratkim životopisom (adresa i telefon obavezno)
• Potvrdu o upisu na fakultet (prvi put određena godina), original ili ovjerena kopija
• Diploma završnog razreda za studente prve godine
• Smrtne listove roditelja iz matičnog ureda
• Kopija osobne karte
• Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu

ZA STUDENTE INVALIDE 90% I 100% POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE:
• Prijava sa kratkim životopisom (adresa i telefon obavezno)
• Potvrda o upisu na fakultet (prvi put određena godina) original ili ovjerena kopija
• Diploma završnog razreda za studente prve godine
• Uvjerenje o statusu invalida ne starije od 30 dana
• Kopija osobne karte
• Izjava da ne prima stipendiju po drugom osnovu