Općina Vitez potpisala ugovor o nabavci dva kamiona za odvoz otpada

Općina Vitez je u suradnji s švedskom međunarodnom razvojnom agencijom SIDA izradila Plan upravljanja otpadom, koji za cilj ima proširenje organiziranog prikupljanja komunalnog otpada.

Za realizaciju Plana, SIDA je općini Vitez donirala sredstva za nabavku dva kamiona, autosmećara, nosivosti 3,5 tone.

Nakon provedene procedure po Zakonu o javnim nabavkama, općinski načelnik Viteza, Vlado Alilović, potpisao je ugovor s dobavljačem, “Mipex-Auto RS” d.o.o. Banja Luka, o nabavci dva kamiona za prikupljanje otpada kapaciteta po 3,5 tone.

Rok isporuke je 90 dana, a vrijednost ugovora je 406 000 KM.