OPĆINA VITEZ: Od danas poseban režim rada

Općina Vitez uputila je obavijest građanima da će do daljnjeg prijem stranaka u Službama biti ograničen, te ih pozivaju da se u narednom razdoblju o statusu predmeta informiraju putem telefona nadležnih službi, koje mogu naći na web stranici Općine Vitez.

Sve stranke koje traže uslugu u općinskom organu uprave će ulaziti u grupama po dvoje, a pojedinačno na Protokol, dok će ostali građani na svoj red čekati u natkrivenom predulazu Općine Vitez, javlja Radio Vitez.

Službenici Općine će između ostalog cijeniti hitnost postupanja u pojedinim predmetima, te iznimno pozivati stranku.

“Pozivamo građane da se odgovorno ponašaju prema svom i kolektivnom zdravlju, te smanje svako kretanje ukoliko nije nužno, a u cilju smanjivanja broja kontakata i onemogućavanja prenošenja virusa s jedne na drugu osobu.  

Općina Vitez i općinski načelnik pozivaju građane na strpljenje i razumijevanje, te da poštuju naredbe Kriznog stožera KSB”, stoji u obavijesti iz Općine Vitez.

Poseban režim rada počeo se primjenjivati već danas.