Općina Vitez objavila natječaj za izbor i imenovanje dva upravna vijeća

opcina zgradaOpćina Vitez objavila je natječaj za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća u JU Radio Vitez i JU Centar za socijalni rad Vitez.

U natječaju za Upravno vijeće JU Radio Vitez traže se četiri člana u ime osnivača i jedan član u ime uposlenih, dok je za Upravno vijeće JU Centar za socijalni rad Vitez potrebno dva člana u ime uposlenih prenosi Fena.

Svi kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, odnosno budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju. Nakon intervjua Povjerenstvo za izbor će predložiti rang listu s najboljim kandidatima i dostaviti Općinskom vijeću Vitez na dalje razmatranje i konačno imenovanje.