Općina Vitez o prosvjedu i blokiranju Gradske deponije otpada

Općina Vitez, iako službeno još uvijek neupoznata sa zahtjevima i razlozima zbog čega je blokirana Gradska deponija otpada od strane mještana mjesne zajednice Bila, oglasila se priopćenjem za javnost po ovom pitanju.

“Gradska deponija komunalnog otpada “Brizjak” je u funkciji od trećeg mjeseca 2008. godine. S mjesnom zajednicom Bila zaključen je Sporazum o lociranju deponije na period od pet godina.Tim sporazumom propisan je način odlaganja komunalnog otpada po kojem je dužno postupati Javno komunalno poduzeće “Vitkom” Vitez pri korištenju deponije, zatim obveze prema MZ Bila, kao i rješavanje svih eventualnih imovinsko-pravnih odnosa.

Nadzor nad ovim poslovima vršen je od strane predstavnika MZ Bila i predstavnika Službe za opću upravu. Iako je povremeno dolazilo do odstupanja u prekrivanju deponije, uslijed kvara na stroju ili kraćeg nedostatka inertnog materijala, ova odredba se provodila u kontinuitetu uz nadzor komunalne inspekcije općine Vitez uz poštivanje svake pozitivne sugestije potpisnika Sporazuma”, navodi se u priopćenju za javnost Općine Vitez.

Općinski načelnik sa službama održao je više sastanaka sa predstavnicima MZ Bila o realizaciji odredbi potpisanog sporazuma i rješavanja putne infrastrukture do naselja Veliki Mošunj, unutar naselja i prema privremenoj deponiji. Konstatirano je da su ispoštovane odredbe sporazuma o čemu postoji službena zabilješka od 25. siječnja 2013. koja je usuglašena s predstavnicima mjesne zajednice.

Općina Vitez je nastavila sa korištenjem gradske deponije za odlaganje komunalnog otpada, a uporedo s tim pokrenula je postupak pribavljanja potrebne dokumentacije za istu izradom Plana prilagođavanja upravljanja otpadom koji je proslijeđen Federalnom ministarstvu okoliša na odobrenje.

U cilju konačnog razrješenja pitanja sudjelovanja MZ Bila vezano za rad privremene deponije i o aktivnostima na rješavanju njenog statusa upoznati su predstavnici MZ Bila dopisima iz Općine.

U priopćenju su naglašene aktivnosti općine Vitez po pitanju rješavanja statusa deponije za komunalni otpad u ovoj godini:

– Dana 29.03.2013. zaključen je Ugovor o izradi Plana prilagođavanja ;
– Nakon izrade Plana isti je s pratećom dokumentacijom proslijeđen Fedralnom ministarstvu okoliša i turizma koji je u šestom mjesecu ove godine odobren;
– U daljnjem postupku izvršena je prijava na Javni poziv – Akcioni plan strategije okoliša – koji je još u tijeku i čije rezultate očekujemo;

Eventualno zatvaranje ili nastavak korištenja privremene gradske deponije biti će usklađeni sa planom i dinamikom aktivnosti definiranim navedenim Planom prilagođavanja upravljanja otpadom, projektima, dozvolama i ostalim aktima koji će biti usklađeni sa zakonom i odobreni od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Općina Vitez sa svojim službama spremna je za rješavanje svih otvorenih pitanja putem razgovora i da zavisno od mogućnosti i nadležnosti sudjeluje u rješavanju istih. Istovremeno ne podržavamo rješavanje pitanja “na ulici”.Također, u interesu svih građana i općeg zdravlja koordiniramo sa svim relevantnim institucijama za provođenje zakona od kojih tražimo postupanje u skladu sa nadležnostima”, zaključuje se u priopćenju za javnost Općine Vitez.