Općina Vitez i Unicredit bank potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji

Predstavnici UniCredit Bank d.d. su posjetili općinu Vitez gdje su s načelnikom Općine, Vladom Alilovićem, potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta poticanja poduzetnika općine Vitez.

Ovim Ugovorom Općina se obvezuje da će raspisati Javni poziv za poduzetničke kredite, u kojem će navesti uvjete i načine realizacije kreditiranja poduzetnika utvrđenih Ugovorom, i da će promovirati potpisani Ugovor na području Općine.

Banka se obvezuje da će zaprimati i poduzetničke zahtjeve za kredit u skladu s uvjetima Javnog poziva i odredbama Ugovora, analizirati poduzetničke zahtjeve u skladu sa svojim internim aktima i odredbama Ugovora te donijeti pozitivnu ili negativnu odluku o odobrenju kredita.

Korisnici kredita na temelju ovog Ugovora mogu biti poduzetnici:

– koji imaju registrirano sjedište na području Općine,
– koji imaju registriranu proizvodnu djelatnost, mala i srednja trgovačka društva s ukupnim godišnjim prihodom do maksimalno 3 milijuna KM, obrti.