Okrugli stol u Vitezu: Poduzetništvo u BiH izloženo ogromnim nametima

Prepoznavajući značaj razvoja poduzetništva koje je, u okviru nacionalnih ekonomija pojedinih država, obilježeno dominacijom malih i srednjih poduzeća kao generatorom novih radnih mjesta, inovacija i gospodarske dinamičnosti, Fakultet poslovne ekonomije i Institut Sveučilišta “VITEZ”, organizirali su okrugli stol o temi ‘Poduzetništvo u funkciji zapošljavanja’.

Sudjelovali predstavnici Ministarstva trgovine i Ministarstva razvoja poduzetništva i obrta FBiH, Agencije za ekonomski razvoj Zenice, poduzetnici iz Srednjobosanske Županije i Zeničko-dobojske županije te mnogobrojni profesori.

Sveučilište”VITEZ” je, organizirajući ovaj okrugli stol, pokazalo društvenu odgovornost s ciljem sprječavanja odlaska mladih, ali i ukazivanja potrebe za nužnom reakcijom svih razina vlasti u smislu stvaranja povoljnog ambijenta za ostanak, a što dakako uključuje stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja, odnosno unapređenje trenutnog stanja poduzetništva uopće.

Kako se moglo čuti na okruglom stolu, na temelju realnih pokazatelja, poduzetništvo koje je opterećeno prekobrojnim nametima u nemogućnosti je značajnije doprinijeti zapošljavanju.

“Uz pola milijuna nezaposlenih i kontinuirani pad stranih investicija jasno je da sve razine vlasti moraju zajednički raditi na politikama razvoja poduzetništva i zapošljavanja” – poručio je tajnik federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Jozo Bejić.

Upozorio je i na neophodnost pojednostavljenja procesa registracije poduzeća i intervenciju zbog mnogobrojnih poreznih opterećenja. Upravo se na porezna opterećenja osvrnuo i dekan Fakulteta poslovne ekonomije prof. dr. Jusuf Kumalić ističući ključnim mjerama za unapređenje trenutnoga stanja poduzetništva u našoj zemlji smanjenje poreznog opeterećenja na rad, reformu tržišta rada, program oporavka poduzeća, antikorupcijsku agendu i reformu sustava socijalne zaštite.

“Dobar temelj za provođenje radikalne porezne reforme je Sporazum za rast i zapošljavanje koji je ponudila međunarodna zajednica”, poručio je prof. Kumalić.

Dakako, bilo je riječi i o značaju obrazovanja i usklađivanja njegova sustava s potrebama tržišta rada te nužnosti da se mladi, tijekom obrazovanja, kvalificiraju tako da ih poslodavci prepoznaju. Jedan od načina je i osiguranje praktičnog rada kako bi, uz stečena znanja, usavršili i vještine koje bi im mogle biti presudne u zapošljavanju nakon završetka formalnoga obrazovanja.

“Okruženje koje podstiče kreativnost donosi promjene i obrazovni bi sustav trebao još i više podstaknuti kreativnost i inovativnost kod mladih’, poručio je direktor Agencije za gospodarski razvoj Zenice Muhsin Ibrahimagić, dodajući kako bi mladi, razvijanjem vještina, stečeno znanje lakše primjenili u praksi i time utjecali na smanjenje stope nezaposlenosti.

Da upravo studenti Sveučilišta VITEZ odgovaraju potrebama suvremenog tržišta rada potvrdila je doc. dr. Jamila Jaganjac, potkrepljujući to podatkom o visokom stupnju njihova zapošljavanja nakon završetka studija, ali i činjenicom da ova visokoobrazovna ustanova, kroz Bolonjski proces općenito, prepoznaje potrebu praktične nastave s ciljem ispunjavanja potreba gospodarstva za stručnim kadrom.

Na okruglom je stolu izlagao i doc. dr. Dario Jerković govoreći o odnosu poduzetništva i obrazovanja iz kuta privatnoga sektora, dok je doc. dr. Lordan Iličić upoznao prisutne s perspektivama razvoja drvne industrije u BiH ocjenjujući je u ovom trenutku jednom od najprofitabilnijih grana u koje treba ulagati. U radu okrugloga stola sudjelovala je i mr. Tanja Mlakić Gavrić, koja je govorila o doprinosu obiteljskih poduzeća u kreiranju i očuvanju radnih mjesta.