Okončan projekt sanacije odrona na putu za Zaselje

Općina Vitez je u drugoj fazi radova okončala projekt sanacije odrona na putu za Zaselje postavljanjem ivičnjaka i izradom armirano-betonskog rigola za odvodnju površinskih  voda u vrijednosti radova od 6 800,00 KM.

Na navedenom lokalnom putu nakon bujičnih poplava 2009. godine došlo je do odrona  desne obale i dijela puta što je ugrozilo sigurnost u odvijanju prometa. Izvedeni su radovi na izgradnji dvije AB podzide i sanirana obala ugradnjom kamena i hrastovih šipova sa zemljanim nasipom.

U cilju zaštite izvršenih radova ove godine je izvršena odvodnja površinskih voda putem AB rigola i betonskih ivičnjaka u organizaciji Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj  i Službe za civilnu zaštitu iz sredstava Civilne zaštite koja se odnose na prevenciju i sanaciju šteta.