Ograničena cijena nafte u Federaciji BiH, propisana maksimalna marža

Federalna vlada dopunila Odluku o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH, kojom je sada određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, priopćeno je u četvrtak iz Vlade FBiH.

Ovo je urađeno s ciljem blagovremenog interveniranja na tržištu naftnih derivata u FBiH i sprječavanja špekulativnog i krajnje neodgovornog ponašanja svih sudionika u lancu snabdijevanja naftnim derivatima u razdoblju proglašenog stanja nesreće uslijed pandemije koronavirusa.

Vlada je donijela i Odluku kojom propisuje utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate. Gospodarskim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisana je maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata.

Gospodarskim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,25 KM/litru derivata. Vlada FBiH će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke obavijestiti Parlament FBiH o mjerama neposredne kontrole.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužene su federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. O obrazloženju ove odluke je navedeno da je u proteklom razdoblju došlo do značajnog sniženja cijena barela na svjetskom tržištu, te i do sniženja rafinerijskih cijena naftnih derivata.

Međutim, bez obzira na drastična smanjenja rafinerijskih, a i veleprodajnih cijena na tržištu Federacije BiH, to nije rezultiralo odgovarajućim sniženjem maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama. Određeni broj benzinskih pumpi u ovom razdoblju (ožujak-travanj) prijavljivao je veoma visoke cijene i izuzetno visoku maržu, koja je dostizala i 0,50 KM/litar.

Ovo se posebno odnosi na pojedine uvoznike/veletrgovce, koji imaju 87,84 posto sudjelovanja u ukupnom uvozu naftnih derivata u Federaciju BiH.

Ove kompanije su ujedno i vlasnici 22 posto od ukupnog 689 benzinskih pumpi u Federaciji BiH. U pogledu maloprodajnih cijena uočeno je da one u kontinuitetu gotovo uvijek imaju najviše maloprodajne cijene na benzinskim pumpama i evidentna su određena pravila u ponašanju ovih subjekata u vezi s formiranjem i visinom cijena, te vremenskim podudaranjem izmijene cijena i dužine zadržavanja njihovog visoke razine.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo trgovine da prati učinke propisane mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem marži u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata, priopćeno je iz Vlade FBiH.

U slučaju izostanka očekivanih učinaka neposredne kontrole, a zbog potrebe ekspeditivnog djelovanja Vlade Federacije BiH u proglašenom stanju nesreće, ovo ministarstvo je zaduženo da pripremi zakonom predviđeni model određivanja najviše razine maloprodajnih cijena za promptno razmatranje i odlučivanje na sjednici Federalne vlade.