Održana tematska sjednica OV Vitez na temu vodoopskrbe

U tijeku je tematska sjednica Općinskog vijeća Vitez na kojoj se raspravlja o Informaciji o stanju vodopskrbe na području općine Vitez, kao i potencijalnom prijedlogu mjera. Povjerenstvo za vodoopskrbu općine Vitez nije izašlo s jedinstvenim stavom pred Općinsko vijeće što u velikoj mjeri doprinosi konfuznoj raspravi na početku sjednice. 

Nakon sat vremena rasprave i brojnih replika još uvijek nema posebnih prijedloga, kao ni smjernija u kojem pravcu rasprava treba ići.

Nakon gotovo 2 sata diskusije zatražena je pauza, nakon čega je zasjedao kolegij OV Vitez. Prije pauze bilo je razmišljanja da se sjednica prekine, jer je određen broj vijećnika bio promišljanja kako sjednica nije pripremljena kako treba. 

Nakon održane stanke odlučeno je ipak da se nastavi sjednica. Sjednica je nastavljena u 12,10 sati.

U nastavku sjednice otvorena su brojna pitanja o vodoopskrbi.

U 13,25 sati vijećnici HDZ-a 1990 napustili su sjednicu OV-a.

U 13,40 sati nova pauza radi usuglašavanja zaključaka koji su se formirali tijekom sjednice.

u 14,25 nastavljena je sjednica OV-a Vitez. 

Sjednica je završena oko 15,00 sati, a portal vitez.info objavljuje radnu verziju usvojenih zaključaka i mjera koje je OV Vitez donijelo na današnjoj tematskoj sjednici.

Vodoopskrba jako važna tema, jedna od najvažnijih za život građana općine. Puno toga urađeno i uloženo, na žalost nisu svi problem riješeni, zaključeno je. Povjerenstvo za vodoopskrbu Općine Vitez trebalo je ponuditi jedinstven materijalom za tematsku sjednicu OV VItez, što nije bio slučaj.

Na temelju puno puta iznesenog i izloženog kroz današnju raspravu, a na tragu zaključaka s predhodnih sjednica o hitnim i dugoročnim mjerama predloženo je:

1. Tehnički aspekti
a.    Analiza stanja trenutno započetih radova. Potrebno je sve uraditi da se započeti radovi završe što hitnije (ovo se posebno odnosi na realizaciju sredstava iz granta Fonda za zaštitu okoliša350 000 + 60000 KM)
b.    Izraditi idejna riješenja (projektne zadatke) za naredne poslove, a koji će biti u narednom periodu definirani.
•    Dužina cjevovoda
•    Broj bazena
•    Broj potrošača
•    Broj potencijalni potrošača
•    Gubitak u sustavu i saniranje nelegalnih priključaka
•    Bolje upravljanje raspodjelom vode
•      Lokalini vodovodi
•    Zaštita i ispravnost izvorišta

2. Ekonomska analiza
a.    Analiza utrošenih sredstava do sada u projekte vodoopskrbe pokazuje da su utrošena značajna sredstava u visini od cca 3 100 000 KM, ali ne dovoljno ,
b.    Prijedlozi mjera koliko bi koštali potencijalni projekti (iz tehničkog aspekta)
•    Prečistaći na izvorištu Ilidža
•    Rekonstrukcija cjevovoda
•    Uzimanje dodatnih količina vode
•    Ostali radovi na popravci
•    Aktivnosti na povećanoj naplati vode
•    Izgradnja novih priključaka

3.    Pravni aspekti
a.    Urediti vlasničke odnose i udio na infrastrukturi
b.    Poduzeti sve pravne korake da se zahtjevi Viteza (općine i JKP Vitkom) razjasne kod nadležnih institucija (molbe , zahtjevi , tužbe),
•    Vodoprivredna dozvola
•    Koncesije
c.    Rješavati odnose sa Zenicom (pregovorima)
d.    Podnijeti zahtjeve za koncesija na nova izvorišta
e.    Pravna zaštita izvorišta

4. Hidrološko situacija
a.    Analiza stanja
•    Potencijana izvorišta
•    Količine vode i kvaliteta
•    Potencijalna potrošnja (broj potrošača)
•    Praćenje kretanja dotoka i sl.
b.    Izvorište Kruščica strateška je odrednica u opskrbi vodom Općine Vitez zbog puno razloga (količina, kvaliteta , cijena). Ovim se ne zanemaruju ostala izvorišta.

5. Informiranje
a.    Apel i aktivnosti na racionalnijoj potrošnji vode
b.    Aktivnosti na povećanju naplate vode
c.    Obavjest o nestancima

Plan aktivnosti s rokovima, sredstvima i odgovornim osobama za te aktivnosti napravit će općinski načelnik, pomoćnici nadležnih službi, javni pravobranitelj i JKP Vitkom, zaključno s 30. lipnja 2013. godine. Predloženo je da, kad je god to moguće, u aktivnostima/projektima sudjeluje JKP Vitkom, u skladu sa zakonskim odredbama.