Održana prva sjednica OV Vitez u novom sazivu: Usvojen Nacrt proračuna i imenovano sedam povjerenstava

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Vitez usvojen je Nacrt proračuna općine Vitez za 2021. godinu.

O predloženom Nacrtu proračuna vodit će se Javna rasprava, koja će trajati do 4.3.2021. godine. Nacrt proračuna bit će dostavljen korisnicima proračuna i političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću Vitez, a pozvani su i svi drugi zainteresirani subjekti- udruženja građana i drugi da u pismenoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna Službi za financije. Tekst Nacrta zainteresiranima će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web stranici općine Vitez www.opcinavitez.info, a Javni poziv će biti oglašen i putem sredstava informiranja.

Inače, Nacrtom proračuna prihodi i primici su planirani u iznosu od 7.994.000 KM, a čine ih porezni prihodi (4.398.000 KM), neporezni prihodi (2.498.000 KM), primljeni tekući transferi (59.000 KM), primljeni kapitalni transferi (99.000 KM) i kapitalni primici (940.000 KM).

Važno je naglasiti da su porezni prihodi planirani u iznosu od 4.398.000 KM, što je za 1% više od plana za 2020. godinu, dok su neporezni prihodi planirani u iznosu od 2.498.000 KM, što je 22% manje od plana za 2020. godinu. Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na imovinu (600.000 KM), prihodi od poreza na dohodak (1.349.000 KM) i prihodi od neizravnih poreza (2.449.000 KM).