Održana promocija šestog Zbornika radova Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Dana 7. studenog  na Sveučilištu/Univerzitetu ”Vitez“ a u organizaciji Fakulteta pravnih nauka je održana svečana promocija šestog Zbornika radova.

Prezentacija radova je imala i svoju posebnu težinu jer je posvećena rano preminulom članu kolektiva Fakulteta pravnih nauka doc. dr. Dragana Sokanoviću čiji je neiscrpna energija uveliko utjecala na kvalitet radova koji su objavljeni u ovom Zborniku. U prisustvu profesora, asistenata, obitelji pokojnog prof. Sokanovića i građana, ovu promociju je otvorio gosp. Nebojša Dimitrijević kao moderator dok je, uz prigodna obraćanja izvršnog direktora Sveučilišta/Univerziteta“Vitez“ gosp. Vukića i dekana fakulteta pravnih nauka prof. dr. Fuada Puriševića, predstavljen Zbornik radova fakulteta pravnih nauka.

Referentnost ovog Zbornika može se mjeriti podatkom da se isti nalazi pred finalnom fazom indexacije u poznatoj svjetskoj bazi podataka i radova EBSCO u SAD-u. Radovi pokrivaju razna istraživačko znanstvena područja pravnih nauka i služe za daljnji istraživački rad kao i nezaobilazna literatura studentima i pravnicima širom Bosne i Hercegovine.