Održana prezentacija “Studije ocjene zdravstvenog stanja stabala urbane dendroflore grada Viteza”

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, u Sali općine Vitez održana je prezentacija „Studije ocjene zdravstvenog stanja stabala urbane dendroflore grada Viteza“, koju je proveo Šumarski fakultet iz Sarajeva, na čelu sa prof. dr. Osmanom Mujezinovićem i njegovim saradnicima.

Suradnja općine Vitez sa Šumarskim fakultetom proistekla je iz svakodnevnih problema s kojima se Služba suočava kada je u pitanju zaštita životne sredine i nepostojanje adekvatnih institucija koje bi se bavile ovakvim pitanjima.

Ova studija ima namjeru da doprinese esteskom izgledu grada, kao i poboljšanju društvene, sociološke i uopće zdravstvene komponente. Svrha ovog dokumenta jeste i podizanje ekološke svijesti građana, putem analize postojećeg stanja i planiranja obnove istih i sađenja novih sadnica.

Studija je pokazala kako se zdravstveno stanje stabala u gradu Vitezu generalno može ocijeniti kao dobro, ali kada bi se poduzele neke aktivnosti onda bi to mogla biti više nego dobra situacija.

Trebalo bi ukloniti neka stabla, te poduzeti određene mjere i onda u Vitezu sigurno neće biti potrebe da se u narednih dvadeset godina uklanjanju stabla. Rezultati našeg istraživanja pokazali su kako u užem gradskom području ima preko 440 stabala, s 37 vrsta drveća, što je za svaku pohvalu”, istakao je profesor Mujezinović.