Održana motivacijska predavanja na Sajmu ideja

U sklopu projekta “Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu” u prostorijama Centra za edukaciju mladih-CEM, održan je dvodnevni Sajam ideja, u sklopu kojeg je tijekom tri sesije prof. dr Jamila Jaganjac, dekanica Fakulteta poslovne ekonomije, održala motivacijska predavanja za učenike srednjih škola, studente i mlade ljude koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje. 

Predavanja su održana sa ciljem motiviranja i poticanja mladih da razvijaju poslovne ideje i koriste prilike za dodatne edukacije, pristupe financijskim sredstvima i druge vidove podrške. Tijekom održavanja Sajma ideja sudionicima su svoja iskustva prenijeli i sadašnji stanari BeeZone biznis inkubatora, a čije su ideje financijski podržane kroz ovaj projekat, kojem je Sveučilište “Vitez” partner. 

Vodeći partner u projektu je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište “Vitez” u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila, Projekt je implementiran u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg financira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).