Održana 9. sjednica OV Vitez – najviše rasprave na temu vodoopskrbe i otpada

Općinsko vijeće Vitez održalo je svoju 9. redovnu sjednicu na kojoj je jedna od najvažnijih točaka bila ona u vezi sa vodoopskrbom, problemom koji potresa najveći dio stanovništva Viteza.

U iscrpnoj raspravi, koja je uslijed održanog prosvjeda neformalne skupine “Qui tacet – Tko šuti” prekinuta na sat vremena na zahtjev Kluba vijećnika SDA, sudjelovali su vijećnici gotovo svih parlamentarnih stranaka. Na brojne upite vijećnika odgovore su dali općinski načelnik Advan Akeljić i direktor JKP “Vitkom” Dragan Stojak.

U raspravi je bilo govora o prosvjedima, ali i pokušaja politiziranja ovoga problema, a sve je okončano informacijom Kluba vijećnika HDZ-a BiH-a da je Vlada Federacije BiH, točnije Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dala odgovor na zastupničko pitanje zastupnice HDZ-a BiH Katice Čerkez koje se odnosilo na sprovođenje presude Vrhovnog suda FBiH i usklađivanja ugovora o koncesiji koji se odnosi na Javno komunalno poduzeće VIK Zenica.

U odgovoru se navodi da je navedeno ministarstvo postupajući po zaključku Vlade FBiH pripremilo prijedlog rješenja o postupanju po presudi Vrhovnog suda FBiH, provelo sve potrebne procedure i uputilo isti Vladi na donošenje. Nakon donošenja rješenja i njegove pravosnažnosti Ministarstvo će u suradnji sa Povjerenstvom za koncesije FBiH pristupiti sporazumnom usuglašavanju Ugovora o koncesiji za korištenje izvorišta Kruščica za potrebe vodoopskrbe Viteza i Zenice i sa izvorišta Babina rijeka, Strmešljak i Klopče za potrebe vodoopskrbe Zenice sa koncesionarom JKP VIK, kazano je u odgovoru resornog ministarstva.

U dnevni red 9. sjednice OV Vitez uvštena je i informacija o stanju na gradskoj deponiji, koja je također pobudila veliki interes vijećnika. Nakon iscrpne rasprave Kolegij vijeća je dao prijedlog da se čim prije obavi razgovor s predstavnicima Mjesne zajednice Bila, koji su blokirali ulaz na deponiju te traže zatvaranje i saniranje iste.

Vijećnici su donijeli i rezoluciju o uspostavljanju e-uprave, a prezentirana im je i polugodišnja informacija o realizaciji odluka i zaključaka OV.