Održana 86. sjednica Vlade SBŽ

Vlada Srednjobosanske županije na današnjoj, 86. sjednici, usvojila je izvješće o izvršenju proračuna SBŽ za prvih 6 mjeseci 2014.godine.

Na prijedlog ministarstva gospodarstva Vlada SBŽ donijela je odluku o izdvajanju sredstava s transfera poticaji gospodarstvu  za projekt podrške izradi Master plana razvoja turizma Raduše u iznosu od 30 000,00 KM, zatim projekt podrške infrastukturnim radovima na lokalitetu Prokoško jezero, Općina Fojnica, u iznosu od 10 000,00 KM te za izgradnju poduzetničke infrastukture u Općini Gornji Vakuf/Uskoplje u visini 35 000,00 KM, Općini Kiseljak 25 000,00 KM, Općini Travnik 25 000,00 KM, Općini Vitez 22 000,00 KM, Općini Novi Travnik 22 000,00 KM i Općini Kreševo 21 000,00 KM.

Vlada SBŽ dala je suglasnost na potpisivanje protokola o uvjetima za osiguranje dovoljnih količina uglja za sezonu grijanja 2014/2015., za Gradsku toplanu Travnik, a na prijedlog Ministarstva financija.

Stručna služba Vlade je predložila, a Vlada SBŽ usvojila izvješće o radu inspekcija ministarstava za kolovoz 2014.godine, te izvješće o realizaciji zaključaka za rujan 2014. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBŽ donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2014. godini na epizootiološkom području SBŽ. Ovom odlukom iz proračuna SBŽ bit će izdvojeno 88.101,30 KM.

Vlada SBŽ je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela sljedeće odluke:

– Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci „Kanalizacijski vod za odvođenje oborinskih voda i dijelom kanalizacije gradskih domaćinstava u naselju Botrinje MZ Vitez centar“, Općina Vitez, najpovoljniji ponuđač je „GANIK I.D.A.“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci „Izgradnja vodvoda Bukve“, Općina Vitez, najpovoljniji ponuđač je „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci „Izgradnja vodovoda u naselju Kruščica – lokacija Studenac“, Općina Vitez, najpovoljniji ponuđač je „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci „Izgradnja vodovodne instalacije Nadioci, MZ Ahmići“, Općina Vitez, najpovoljniji ponuđač je „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci „Izrada od betonskih cijevi za odvodnju oborinskih voda uz prometnicu Gornji Vitez M5 – raskrižje Grabovci“, Općina Vitez, najpovoljniji ponuđač je „GANIK I.D.A.“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci „Izmjena dotrajale stolarije u Gradskoj knjižnici Vitez, općina Vitez, najpovoljniji ponuđač je „MAKS“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora direktnim sporazumom „Izgradnja ulične rasvjete na lokalitetu MZ Zabilje, Đotline kuće – nastavak“ općina Vitez, ugovor se dodjeljuje „Radić Company“ d.o.o. Jajce,