Održana 6. sjednica Vlade SBŽ

Vlada Srednjobosanske županije održala je 6. sjednicu, na kojoj je usvojila zapisnike s 2., 3., 4. i 5. redovne sjednice i 5., 6., 7. i 8. vanredne sjednice.
Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK razmatrala i utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim administrativnim taksta, te isti uputila u daljnju proceduru.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBŽ je utvrdila da Inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o porezima SBŽ nije osnovana.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBŽ donijela odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje visokog školstva i institucija visokog školstva za 2012.godinu, kojom se izdvaja iznos od 713.370,94 KM. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBŽ donijela odluku o akontativnoj isplati sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola.

Služba za zajedničke poslove SBK je predložila, a Vlada SBK je donijela Odluke o dodjeli ugovora za nabavku goriva za slijedeće općine:

– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva za općinu Travnik, napovoljnija ponuda je ponuda „ENERGOPETROL“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva za općinu Novi Travnik, napovoljnija ponuda je ponuda „TI OIL“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva za općinu Bugojno, napovoljnija ponuda je ponuda „HIFA BENZ“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva za općinu Dobretići, napovoljnija ponuda je ponuda „HIFA BENZ“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva za općinu Donji Vakuf, napovoljnija ponuda je ponuda „ENERGO PETROL“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva za općinu Gornji Vakuf/Uskoplje, napovoljnija ponuda je ponuda „PETROL BH OIL“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva za općinu Vitez, napovoljnija ponuda je ponuda „PALADIJ“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva za općinu Busovača, napovoljnija ponuda je ponuda „ENERGO PETROL“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva za općinu Kreševo i Kiseljak, napovoljnija ponuda je ponuda „HOLD INA“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva za općinu Fojnica, napovoljnija ponuda je ponuda „HOLD INA“ d.o.o. Sarajevo,

Na prijedlog iste službe, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke o dodjeli ugovora:

– Za usluge servisa, opravke, isporuke i ugradnje rezervnih i potrošnjih dijelova, te održavanje motornih vozila iz programa VW, napovoljnija ponuda je ponuda AUTO KUĆA „BUBA“ Vitez,
– Za usluge servisa, opravke, isporuke i ugradnje rezervnih i potrošnjih dijelova, te održavanje motornih vozila iz programa ŠKODA, napovoljnija ponuda je ponuda „LAŠVA AUTO“ Busovača,
– Za usluge servisa, opravke, isporuke i ugradnje rezervnih i potrošnjih dijelova, te održavanje motornih vozila (Audi, Nisan, Kia, Ford, Renault, Citroen, Lada) kao napovoljnija ponuda je ponuda „AUTO MERC ŠKORO“ d.o.o. Kiseljak,
– Za usluge autolimarskih i lakirerskih radova za vozila u vlasništvu Vlade SBK za 2012.g., napovoljnija ponuda je ponuda AUTO KUĆA „BUBA“ Vitez,

Vlada je na prijedlog iste službe, donijela odluke o dodjeli ugovora za:

– Nabavku uredskog potrošnog materijala, napovoljnija ponuda je ponuda „IBRA“ d.o.o. Travnik,
– Nabavka sredstava za čišćenje, najpovoljnija ponuda je ponuda „R&S“ d.o.o. Sarajevo,
– Nabavak sredstava za tehničko održavanje zgrada, napovoljnija ponuda je ponuda „TRGOTEN“ d.o.o. Travnik,
– Nabavka mrkog uglja, najpovoljnija ponuda je ponuda DOO „HERMELI“ Banovići,
– Usluge servisiranja računara i kopir aparata, kao najpovoljnija ponuda je „OCEAN“ d.o.o. Travnik,
– Vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila, kao napovoljnija ponuda je ponuda „AUTO MERC ŠKORO“ d.o.o. Kiseljak.

Kantonalna uprava za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je predložila, a Vlada SBŽ je dala suglanost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku-izradu otropedskih pomagala:

– LOT 1. Sredstva za inkontencija – najpovoljniji ponuđač je „CEMEDIC“ Zenica,
– LOT 4. Proteza ruku – najpovoljniji ponuđa je „IZVOR KOMERC“ Banja Luka,
– LOT 5. Potkoljenje proteze – najpovoljniji ponuđač je „IZVOR KOMERC“ Banja Luka,
– LOT 6. Natkoljenje proteze – „IZVOR KOMERC“ Banja Luka,
– LOT 7. Nabavka ortoza – „BAUEFEIND“ Bihać,
– LOT 8. Program za paraplegičar – „CEMEDIC“ Zenica

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je podržala prijedlog ovog ministarstva za rješavanje zahtjeva domova zdravlja s područja SBŽ za sufinanciranje nabavke sanitetskih vozila. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada prihvatila Izvještaj o provedenoj obaveznoj preventivnoj deratizaciji na području Srednjobosanske županije.

Usvojen je i izvještaj o stanju obaveza prema demobiliziranim braniteljima po potpisanom Sporazumu o načinu izmirenja dospjelih obveza, na prijedlog Službe za zapošljavanje SBŽ.