Održana 56. sjednica Vlade SBŽ

Vlada Srednjobosanske županije na 56. sjednici održanoj u Travniku, usvojila je odluku o listi lijekova koji se mogu propisivati na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje SBŽ, koju je predložio ministar zdravstva i socijalne politike, Nikola Grubešić. Ova lista sadrži 85 lijekova u 210 oblika i pakiranja.

U 2011. godini na području SBK izdano je 700.000 recepata, u prošloj 800.000, a do kraja ove godine očekuje se da će biti izdano 850.000 recepata, što će Zavod zdravstvenog osiguranja koštati između 10 i 10,3 milijuna KM. U narednoj godini planira se izdavanje 950.000 recepata što iziskuje povećenje sredstva za lijekovu u iznosu od dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka.

Cilj ove odluke i usaglašavanja sa federalnom listom lijekova je smanjiti nezdovoljstvo osiguranika zbog manjka recepata u domovima zdravlja na području SBK.

Usvojeni su i Izvještaji o radu ministarstva, uprava, upravnih ustanova i službi SBŽ za prvo polugodište 2013. godine. Usvojen je Izvještaj o radu Šumskog gospodarskog društva “Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf za 2012. godinu, a na prijedlog direktora ŠGD.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada SBŽ je razmatrala Nacrt Federalnog zakona o koncesijama i stava je, da je predloženi Nacrt neprihvatljiv po svom sadržaju i procedurama. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBŽ utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, i isti uputila u daljnju proceduru.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta predložilo je, a Vlada SBŽ donijela Odluku o dodjeli ugovora za usluge decentraliziranim sustavom grijanja putem korištenja energenta na drvni “pellet”. Ugovor je dodjeljen grupi ponuđača: “Bioenergy” d.o.o. Vitez i “VG Monitoring” d.o.o. Vitez.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBŽ donijela Odluku o davanju suglasnosti na raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta u srednjim i osnovnim školama u školskoj 2013./14. godini.

Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za izradu Nastavnih planova i programa, planiranih u proračunu SBŽ za 2013.godinu. Odlukom je izdvojen iznos od 25 000 KM.