Održana 47. sjednica ŽO HDZ 1990 ŽSB

Na redovitoj sjednici ŽO HDZ 1990 ŽSB koja je održana u Travniku, razmatrana je aktualna politička situacija u županiji, federaciji BiH i na razini BiH, kao i pripreme za sjednicu SO i Izborni sabor HDZ 1990.

Uz nazočnost članova ŽO informaciju o aktualnoj političkoj situaciji su iznijeli ministar MUP-a u Vladi ŽSB Jozo Lučić, zastupnica u ZDPF BiH Slavica Josipović i zamjenik ministra komunikacija i prometa u Vijeću ministara Rudo Vidović.

U cilju jačanja pozicije HDZ 1990 i stvaranja još većeg jedinstva, posebna pozornost je dana na izradi programskih dokumenata: Programske deklaracije i Statuta koji će biti usvojeni na Izbornom Saboru stranke.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi ŽO doneseni su sljedeći zaključi:

1. Politička deklaracija HDZ 1990 i Statut HDZ 1990 koji su glavni politički dokumenti stranke u svom sadržaju moraju jasno definirati poziciju Hrvata Središnje Bosne kroz Ustav FBiH i BiH i predstavljanje istih u političkoj, izvršnoj i zakonodavnoj Vlasti.

2. ŽO traži da se Sabor HDZ 1990 održi u Jajcu u mjesecu lipnju 2013. godine.

3. Predsjednica M HDZ 1990 ŽSB Mateja Gadža je kooptirana u ŽO temeljem Statuta stranke čime je postala ravnopravni član. ŽO HDZ 1990 ŽSB je uputio čestitke Mladeži na dobro organiziranoj Izbornoj skupštini kao i na svim aktivnostima koji rezultiraju velikom zainteresiranošću mladih kao i učlanjenju u stranku.

4. OO HDZ 1990 dužni su u roku od tjedan dana održati svoje sjednice i zaključke dostaviti na ŽO.