Održana 45. sjednica Vlade SBŽ

Na svojoj današnjoj sjednici Vlada Srednjobosanske županije (SBŽ) utvrdila je Nacrt zakona o cestovnom prijevozu i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela i Odluku o unutarnjoj preraspodjeli izdataka u proračunu za 2013. godinu te Odluku o izdvajanju proračunskih sredstava za općinu Dobretići. Tom odlukom izdvaja se 50 000 maraka sa stavke “Prijenosi sredstava – podrška općini Dobretići”.

Vlada je donijela i Odluku o izdvajanju sredstava Županijskome odboru Crvenog križu iz proračuna za 2013. godinu, kojom se izdvaja 10 000 maraka kao pomoć za rad Crvenog križa za prvi i drugi kvartal tekuće godine.

Ministarstvo gospodarstva predložilo je, a Vlada donijela slijedeće odluke:

Odluku o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu “Nikolin potok” u općini Bugojno;

Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli koncesije za proizvodnju električne energije pomoću solarnih fotonaponskih ćelija na lokalitetu Dolabije – hala za rezanje kamena plivita, privrednog društva “Pliva” d.o.o. Jajce;

Odluku o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu “Poljane” u općini Jajce;

Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu “Crvene stijene” u općini Jajce.

Vlada je dala suglasnost na potpisivanje Ugovora o korištenju distribucijske mreže niskog napona između S.Š. “Busovača” i “Elektroprivrede Hrvatska zajadnica Herceg-Bosne” d.d. i saglasnost na potpisivanje Ugovora o opskrbi električnom energijom za S.Š. “Busovača”.