Održana 44. sjednica Vlade SBŽ

Vlada Srednjobosanske županije (SBŽ) u četvrtak, 30. Svibnja, održala je 44.redovnu sjednicu. Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada SBŽ je usvojila Mišljenje na Prednacrt Zakona o osnovama socijalne srbi i uputila u daljnju proceduru. Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje SBŽ, lao i odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2013.godini, pomoć poljoprivrednim proizvođačima i odluku o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja u 2013. godini.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz proračuna SBŽ za 2013.godinu na ime nabavke cjepiva protiv sezonske gripe, na prijedlog Ministarstva zdravstva.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta predložilo je, a Vlada SBŽ donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola za 2013. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 166.666,00 KM za ožujak i travanj tekuće godine. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za školska natjecanja u 2013.godini, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM, sredstava su namjenjena za školsko natjecanje M.S.Š. „Travnik” (Civitas).
Vlada SBŽ je usvojila Izvještaj o obavljenoj reviziji i praćenju provođenja preporuka po obavljenjim revizijama za proračunske korisnike.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Vlada SBŽ dala je suglasnost na odabir napovoljnijeg ponuđača za nabavku ljetnih policijskih cipela za potrebe MUP-a SBK, a najpovoljniji ponuđač je firma „Antilop” d.o.o. Žepče.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBŽ dala suglasnost za izuzimanje dijela školskog zemljišta OŠ Nova Bila za izgradnju autobuskog stajališta i pješačkih prijelaza u korist JP Ceste Federacije BiH. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada dala suglasnost za potpisivanje Ugovora o zakupu s Auto-klubom „Vitez” iz Viteza o zakupu poslovnog prostora i korištenja poligona za praktičnii dio ispita za polaganje vozačkih ispita.